جمع بندی آیا معاویه گوسفندان مردم کوفه را می دزدید؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا معاویه گوسفندان مردم کوفه را می دزدید؟

مطلب زیر یا نقلی شبیه به آن در منابع حدیثی یا تاریخی وجود دارد؟ و معتبر است؟
عمروعاص وزیر و مشاور معاویه رو کرد به معاویه گفت: جارچیان رو خبر کن که سرپرست هر خانواده بیاد و تعداد فرزندانش رو به ما اعلام کنه.
بعد از مدتی مردم بدون اینکه بدونند چرا اینکارو انجام دادند.
عمروعاص به تعداد فرزندان هر خانواده به اون ها گوسفند داد و گفت که گوسفندا رو تا وقتی که بهشون خبر بدند بزرگ کنند.
روز به روز میگذشت و حالا گوسفندا تبدیل شده بودند به دوستان طفلان هر خانواده و بچه ها به گوسفندا دل بسته بودند تا اینکه عمروعاص دستور داد تا سرباز ها شبانه وقتی که بچه ها خوابند به خونه ها برند و گوسفندانی که مردم بزرگ کرده بودند رو ازشون پس بگیرند و به صاحب هر خونه بالاجبار گفتند که وقتی بچه ها سراغی از گوسفندا گرفتند بهشون بگن که دیشب علی اومد و گوسفندارو دزدید

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مقداد

Bee;989601 نوشت:
مطلب زیر یا نقلی شبیه به آن در منابع حدیثی یا تاریخی وجود دارد؟ و معتبر است؟
عمروعاص وزیر و مشاور معاویه رو کرد به معاویه گفت: جارچیان رو خبر کن که سرپرست هر خانواده بیاد و تعداد فرزندانش رو به ما اعلام کنه.
بعد از مدتی مردم بدون اینکه بدونند چرا اینکارو انجام دادند.
عمروعاص به تعداد فرزندان هر خانواده به اون ها گوسفند داد و گفت که گوسفندا رو تا وقتی که بهشون خبر بدند بزرگ کنند.
روز به روز میگذشت و حالا گوسفندا تبدیل شده بودند به دوستان طفلان هر خانواده و بچه ها به گوسفندا دل بسته بودند تا اینکه عمروعاص دستور داد تا سرباز ها شبانه وقتی که بچه ها خوابند به خونه ها برند و گوسفندانی که مردم بزرگ کرده بودند رو ازشون پس بگیرند و به صاحب هر خونه بالاجبار گفتند که وقتی بچه ها سراغی از گوسفندا گرفتند بهشون بگن که دیشب علی اومد و گوسفندارو دزدید

با عرض سلام و ادب.
علیرغم شهرتی که این مطلب دارد،تا جایی که بررسی شد منبع معتبری که این ماجرا را نقل کرده باشد نیافتیم و این موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد که در صورت یافتن مستندات قابل استناد اطلاع رسانی خواهد شد.

مقداد;989738 نوشت:
مستندات قابل استناد اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا اولین منابعی که این روایت رو ذکر کردن هم بفرمایید(منشاء ومنبع شهرت)
از نظر محتوائی ایرادی وارد است بر این نقل؟

Bee;990162 نوشت:
لطفا اولین منابعی که این روایت رو ذکر کردن هم بفرمایید(منشاء ومنبع شهرت)
از نظر محتوائی ایرادی وارد است بر این نقل؟

با سلام.
متاسفانه تا کنون هیچ منبعی برای این مطلب نیافتیم.از نظر محتوایی با توجه به خباثتهای معاویه و اقداماتی که برای ایجاد کینه از امام علی(علیه السلام) در دل شامیان انجام داده است،اینگونه اقدامات خیلی ساده و پیش پا افتاده است.منتهی در مورد مسائل تاریخی باید بر اساس مستندات تاریخی معتبر اظهار نظر کرد.

پرسش:
آیا این مطلب صحت دارد که معاویه گوسفندانی به بچه های کوفه می داد و بعد نیروهایش را می فرستاد که آن گوسفندها را بدزدند و بگویند امام علی(علیه السلام) آنها را دزدیده است؟

پاسخ:
متاسفانه تا کنون هیچ منبعی برای این مطلب نیافتیم.از نظر محتوایی با توجه به خباثتهای معاویه و اقداماتی که برای ایجاد کینه از امام علی(علیه السلام) در دل شامیان و مردم دیگر مناطق انجام داده است،اینگونه اقدامات خیلی ساده و پیش پا افتاده است.منتهی در مورد مسائل تاریخی باید بر اساس مستندات تاریخی معتبر اظهار نظر کرد.

موضوع قفل شده است