آیا این شهادت دروغ محسوب می شود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا این شهادت دروغ محسوب می شود؟

سلام

اگر کسی خانه ای داشته باشد ولی برای فریب دادگاه خانه را به اسم یکی از نزدیکانش بزند و اگر ما این احتمال را بدهیم که این تغییر مالکیت برای فریب دادگاه بوده است، آیا میتوانیم شهادت بدهیم که این فرد خانه ای ندارد؟

بنده مرجع تقلیدی ندارم اگر مقدور است بر اساس نظر مشهور را قرار بدید اگر هم خیر، برای آقایان خامنه ای، سیستانی و مکارم و اگر مکانش هست بهجت.

ممنون

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

shsina;913051 نوشت:
سلام

اگر کسی خانه ای داشته باشد ولی برای فریب دادگاه خانه را به اسم یکی از نزدیکانش بزند و اگر ما این احتمال را بدهیم که این تغییر مالکیت برای فریب دادگاه بوده است، آیا میتوانیم شهادت بدهیم که این فرد خانه ای ندارد؟

بنده مرجع تقلیدی ندارم اگر مقدور است بر اساس نظر مشهور را قرار بدید اگر هم خیر، برای آقایان خامنه ای، سیستانی و مکارم و اگر مکانش هست بهجت.

ممنون

سلام علیکم

طبق نظر مشهور مراجع تقلید:

اگر دادگاه می خواهد شما قسم بخورید که ایشان از جهت قانونی چیزی در ملکش نیست و این را شما میدانید ، می توانید قسم بخورد و دروغ نیست .

واما اگر دادگاه از شما بخواهد که قسم بخورید هیچ چیزی در حقیقت در ملک ایشان نیست و شما نمی دانید ، فلذا نباید چنین قسمی بخورد ، چون دروغ می باشد.

موضوع قفل شده است