جمع بندی آیا «ما به الامتیاز» قرائات می تواند متواتر باشد؟

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا «ما به الامتیاز» قرائات می تواند متواتر باشد؟

با سلام

قرآنی که پیامبر بر مردم خواندند از حیث لهجه و لفظ و معنا، یک قرائت بیشتر نبود.
پس قرائات مردم و ائمه ی قرائت از آن جهت که اختلاف دارند درست نیستند.
نمیتوان پذیرفت که چند قرآن به صورت متواتر از پیامبر نقل شده باشد.
و میتوان گفت خود اختلاف در قرائات دلیل بر عدم تواتر اختلافات خواهد بود.
ممکن است قرائاتی که حاصل اختلاف لهجه باشند مورد قبول واقع شوند. ( اما باز قرآنی که بر لهجه ی پیامبر و قریش و فصیح باشد اولی تر هستند)
اما قرائاتی که در معنا و لفظ اختلاف داشته باشند نمیتوانند قرآنی باشند که پیامبر ص قرائت می فرمود.

در نتیجه تنها ، مشترکات قرائات تواتر دارند، نه اختلافاتشان.

و اختلاف در قرائاتی که معنای متفاوت یا افزونه داشته باشند خبر واحد هستند و امکان ندارد چند قرآن به صورت متواتر از پیامبر نقل شده باشد؛ چون قرآن واحد است و یک قرائت ( حداقل در لفظ و معنا نه لهجه ) بیش تر ندارد.
از میان اختلافات، کدام قرائت، احتمال بیشتری دارد که همان قرائت پیامبر باشد ؟
ما در تحلیل این موضوع با سه چیز مواجهیم:
1
ما به الاشتراک قرائات
2
ما به الامتیاز قرائات
3
افزونه ها

1
ما به الاشتراک قرائات متواترند.
2
ما به الامتیاز قرائات متواتر نیستند و تنها یکی پذیرفته میشود.
مثلا در یکی از این اختلافات ( لفظ و معنا نه لهجه ) از میان قرائت فاسعوا و فامضوا
قرائت ;فاسعوا به عنوان قرآن پذیرفته میشود.
3
افزونه ها متواتر نیستند و تنها یکی پذیرفته میشود
و اگر یکی باشد همان را میپذیریم.
مثلا قرائتی میگوید نصرکم الله ببدر بسیف علی و انتم اذله

همه قرائات (چه قرائات دهگانه و چه غیر آن) از حیث سند، خبر واحد هستند. اما از این جهت که مشترکاتشان در تمام اعصار جریان داشته است و این قرائات بازتاب قرائت جاری بوده اند، ما به الاشتراک آنها را متواتر میدانیم.

پس شهرت یافتن یک قرائت ( ما به الامتیاز آن ) لزوما دلیل بر متواتر بودنش نیست. مثلا قرائت حفص اصلا در کوفه رواج نداشته است و هر قرائتی از حیث اختلافش، در جایی رواج داشته است اما دلیل بر تواتر و درست بودنش نبوده است. چرا که قرآن واحد است.

البته ممکن است کسی بگوید فلان قرائت، دروغ است یا راوی آن دروغگو بوده و مانند آن. اما با فرض اینکه همه ی اینها قرائت نام گرفته اند باید از حیث اختلافاتشان ( که خبر واحد هستند) مورد بررسی قرار بگیرند و یکی از آنها مقدم تر و معتبرتر اعلام شود.

از چه جهت یک قرائت بر قرائت دیگر ( از حیث اختلافشان) مقدم میشود ؟
از حیث لهجه، از حیث فصاحت و بلاغت، از جهت معنا، از جهت آهنگ و سجع ، از جهت سند ، از جهت شهرت، از جهت ابعاد سیاسی و نفوذ علمای درباری و یهودیان و ...

با توجه به آنچه گفته شد :
ما میخواهیم قرآن واحد را بشناسیم همان قرآنی که حداقل از جهت لفظ و معنا، نازل شده ی خدا می باشد. ( لهجه ها را فعلا کاری نداریم )

دو سوال دارم :

1
آیا اینکه میگوییم و میدانیم قرآن واحد است، دلیل بر این نیست که اختلافات قرائات ( حداقل از حیث معنا و لفظ نه لهجه ) متواتر نیستند بلکه خبر واحد هستند ؟
2
آیا میتوانیم از تواتر داشتن ''ما به الاشتراک قرائات'' ، نتیجه بگیریم ''ما به الامتیاز قرائات'' و ''افزونه ها'' جزو قرآن نیست؟
یعنی آیا خبر واحد بودن ما به الامتیاز قرائات و افزونه ها دلیل بر این است که جزو قرآن نیستند؟


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد صدیقین

و طاها;772737 نوشت:
اختلاف در قرائات دلیل بر عدم تواتر اختلافات خواهد بود.
سلام
اختلاف در قرائات حاصل اجتهاد برخی افراد به ویژه تابعین بوده است. نوع قرائات اختلافی هم خبر واحد محسوب می شوند و سندشان تا پیامبر، تواتری ندارد.

و طاها;772737 نوشت:
همه قرائات (چه قرائات دهگانه و چه غیر آن) از حیث سند، خبر واحد هستند. اما از این جهت که مشترکاتشان در تمام اعصار جریان داشته است و این قرائات بازتاب قرائت جاری بوده اند، ما به الاشتراک آنها را متواتر میدانیم.
استدلال از آن جنبه که فرموده اید:
و طاها;772737 نوشت:
مشترکاتشان ... بازتاب قرائت جاری بوده
قابل قبول است. قرائت حفص هم چون بازتاب قرائت جاری از صدر اسلام تا کنون بوده، مورد قبول همگان است. برای همین است که در عموم چاپ های قرآن در اقصی نقاط ممالک اسلامی _جز برخی کشورهای آفریقایی که قرائت ورش را چاپ می کنند_ قرائت حفص از عاصم چاپ می شود. این خیلی مساله جالب و مهمی است که با این همه اختلاف عقیدتی و سیاسی، همگی به یک قرائت و یک چاپ معتقد هستند و این از کرامات قرآن است. اهمیت مساله وقتی روشن می شود که بدانیم اناجیل کنونی که در چهار نسخه لوقا و متی و مرقس و یوحنا چاپ می شود، حاصل توافق شورای کلیسا بوده و الا قبل از آن دهها نسخه متفاوت از انجیل موجود بوده و این اختلاف لفظی نسخه ها، معضل بزرگی پیش روی کلیسا قرار داده بود و مجبور شدند با توافق هم (!)، نسخه های دیگر را معدوم و ممنوع اعلام کنند تا مردم فقط به همین نسخه های موجود مراجعه کنند!

از این همین جا علت این مساله روشن تر می شود که چرا موضوع «اختلاف قرائات در قرآن» _که یک مساله دست چندمی در حوزه علوم قرآن محسوب می شود_ چرا این قدر در کتاب ها و نوشتارهای مستشرقین پُر رنگ و مهم جلوه داده شده و این همه درباره اش سر و صدا به راه انداخته اند و صدها کتاب و مقاله درباره اش منتشر کرده اند! یک علت بیشتر ندارد: سرپوشی بر ضعف اختلاف نسخ اناجیل و پیدا کردن راهی برای خدشه دار کردن اعتبار قرآن کریم!

در چنین فضایی، وقتی می بینیم وهابی های خبیث، همان قرائتی را برگزیده و چاپ می کنند که شیعیان می خوانند و چاپ می کنند، وقتی می بینیم برادران اهل سنت نیز همین قرائت را برگزیده و چاپ می کنند، با این کرامت قرآن بیشتر و بهتر آشنا می شویم.

و طاها;772737 نوشت:
افزونه ها متواتر نیستند و تنها یکی پذیرفته میشود و اگر یکی باشد همان را میپذیریم. مثلا قرائتی میگوید نصرکم الله ببدر بسیف علی و انتم اذله
افزونه ها جزو قرآن نیستند! بلکه روایات تفسیری اند.

در روايات متعددی، الفاظی به عنوان توضیح متن آيات ذکر شده است، مثلا در مورد آيه ابلاغ (مائده/67) _که مربوط به جريان غدير و نصب امام علی (علیه السلام) است_ در رواياتی آمده که: «بلّغ ما انزل اليک فی علي». اين گونه روايات باعث شده عده‌ای گمان کنند قرآن تحريف شده است و مثلا لفظ «فی علی» جزو آیه مورد اشاره بوده اما پس از پیامبر، توسط دشمنان ولایت حذف شده است! در حالی که با دقت در مجموعه این روايات مشخص می‌شود که پيشوايان ما در صدد تفسير و بيان منظور آيات بوده‌اند و اینکه آیه درباره چه کسی و به چه مناسبتی نازل شده، و منظورشان تغيير يافتن لفظ آيات نبوده است.

و طاها;772737 نوشت:
ما میخواهیم قرآن واحد را بشناسیم همان قرآنی که حداقل از جهت لفظ و معنا، نازل شده ی خدا می باشد. ( لهجه ها را فعلا کاری نداریم ) دو سوال دارم: آیا اینکه میگوییم و میدانیم قرآن واحد است، دلیل بر این نیست که اختلافات قرائات ( حداقل از حیث معنا و لفظ نه لهجه ) متواتر نیستند بلکه خبر واحد هستند ؟
قرائتی که در طول سال ها و قرن ها و از زمان پیامبر تا کنون، به صورت سماع و نقل متواتر، در نزد عموم مسلمین متداول بوده، یک قرائت بیشتر نیست؛ همین قرائتی که اکنون میان عموم مسلمانان _شیعه و سنی_ مورد قبول است و خوانده و چاپ می شود. امام صادق (علیه السلام) فرمود: «القرآن واحد، نزل من عند الواحد و انما الاختلاف من قبل الرواة: قرآن یک قرائت بیشتر ندارد و آن یک قرائت هم از سوی خدای یگانه نازل شده است ولی اختلاف قرائت ها از جانب قاریان [و با دخالت اجتهادهای شخصی شان] به وجود آمده است». قرائتی که با قرائت جمهور مسلمین توافق دارد، همین قرائت حفص از عاصم است؛ یگانه قرائتی که دارای سند صحیح بوده و با پشتوانه جمهور مسلمین استحکام یافته و همواره میان مسلمین متداول و رایج بوده و هست.

و طاها;772737 نوشت:
آیا میتوانیم از تواتر داشتن ''ما به الاشتراک قرائات'' ، نتیجه بگیریم ''ما به الامتیاز قرائات'' و ''افزونه ها'' جزو قرآن نیست؟ یعنی آیا خبر واحد بودن ما به الامتیاز قرائات و افزونه ها دلیل بر این است که جزو قرآن نیستند؟
افزونه ها _که تعبیر شماست_ جزو قرآن نیست؛ به توضیحی که در اینجا #4 گذشت.

از "الفاظ اختلافی قرّاء خبر واحد هستند"، لزوما نمی توان نتیجه گرفت که "موارد اختلاف قرآنی نیست"، چون ممکن است یکی از آن قرائات، با قرائت متداول و جاری همسان باشد.

با توجه به سخنان کارشناس محترم
اگر ما به الامتیاز قرائات، خبر واحد باشد تمام آیاتی که از حیث لفظ و معنا مورد اختلاف هستند، متواتر نیستند. تعداد این ایات شاید ده تا و شاید صد تا و بیشتر باشد.

هم ''افزونه ها'' و هم '' ما به الامتیاز قرائات'' قرائت، دانسته شده اند و از حیث سندی، خبر واحد محسوب میشوند.
در یک نگاه اگر ما به المتیازها جزو قرآن باشند باید افزونه ها نیز جزو قرآن باشند.
اگر یکی از ما به الامتیاز ها قرائت پیامبر باشد باید یکی از قرائات افزون دار هم قرائت پیامبر باشد.
یعنی هر دو قرائت و خبر واحد هستند و از این جهت تفاوتی ندارند.

اما عده ای میفرمایند
درست است که افزونه ها جزو قرائات هستند اما با بررسی ما این افزونه ها جزو قرائات اشتباه هستند و جزو قرآن نیستند.
یعنی همانطور که قرائت فامضوا، جزو قرائات است و ما بررسی میکنیم و اشتباه بودن این قرائت را میفهمیم، افزونه ها نیز همینطورند.

پس با بررسی قرائات، قرائات اشتباه را تشخیص میدهیم چه قرائت اختلافی باشد و چه افزونه دار.

پس اگر ثابت شود قرائت افزونه دار، تفسیر نیست نمیتوان ان را قرآن ندانست.
و اگر ثابت نشود قرائت افزونه دار، تفسیر است باز نمیتوان ان را قرآن ندانست.

جهت اگهی خواننده: تصور نکنید بنده درصدد تایید افزونه ها هستم.

با توجه به سخنان کارشناس بزرگوار
در پاسخ سوال ابتدایی :
میتوان گفت ایات اختلافی و ما به الامتیاز ، خبر واحد هستند و تواتر ندارند.

در پاسخ به سوال دوم
کارشناس محترم
ما به الامتیازها و افزونه ها را خبر واحد دانستند.

اما
فرمودند نمیتوان ما به الامتیازها را از قرآن ندانست.
اما افزونه ها جزو قرآن نیستند.

البته باید گفت تنها یکی از قرائات ما به الامتیاز میتواند از قرآن باشد و بقیه اشتباه هستند ( لفظ و معنا نه لهجه) و از قرآن نیستند.

حال چرا ما به الامتیاز که متواتر نیست جزو قران است اما قرائات افزونه دار جزو قرآن نیست؟
به نظر میرسد که عده ی بسیاری از علما به این نتیجه رسیدند که این قرائات اشتباه هستند و جزو قرآن نیستند.
برخی از انها را جعلی و برخی را تفسیری میدانند.
فکر میکنم تفصیل مطلب و اینکه چرا باید این قرائات را تفسیری بدانند به جستار دیگری موکول شود.

با توجه به عنوان جستار و توضیحات داده شده

آیا کسی میتواند بگوید تمام قرآن متواتر است؟

اگر بپذیریم بخشی از قرآن( ما به الامتیازها و شاید افزونه ها) خبر واحد است نباید ادعا کنیم قرآن و قرائات متواترند.

با توجه به توضیحات کارشناس محترم
قران واحد است و اختلافات از روات است.
با این حساب تنها یک قرائت میتواند قرائت درست باشد.
اما آن قرائت ( ما به الامتیاز ان قرائت) کدام قرائت است؟
اگر کسی بفرماید ان ''ما به الامتیاز'' که درست است، قرائت حفص است. ایا سخن درستی می باشد؟
قرائت حفص از جهت سند، خبر واحد است.
از جهت رواج ، همه گیر نبوده است مثلا میگویند اصلا در کوفه رواج نداشته است.

در اینجا میتوان این سوال را مطرح کرد که
آیا قرائات ، بازتاب قرائت مردم بود یا اینکه مردم از ائمه قرائت پیروی میکردند؟

میتوان اینچنین تصور کرد که مردم اختلافات را از ائمه ی قرائت میگرفتند چون تواتر نداشتند و به اعتبار امام قرائت انگونه قرائت میکردند.
اما مشترکات قرائات که توسط ائمه قرائت هم منتشر میشد متواتر بودند.

اگر بگوییم مردم تمام قرائت را از ایمه قرائت میگرفتند در نتیجه کل قرآن متواتر نیست.

موضوع قفل شده است