جمع بندی تصرف در اموال همسران

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تصرف در اموال همسران

با سلام و عرض ادب


[=&quot]زني كه كارمند است آيا شوهرش مي تواند اموال او را تصرف كند ؟[/]


[=&quot]آيا زن مي تواند بدون اجازه ي شوهر در اموال او تصرف كند ؟

لطفا بر اساس نظرات حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي مطرح بفرماييد .

متشكرم
[/]


با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد نور

ممتحنه;569013 نوشت:
با سلام و عرض ادب


زني كه كارمند است آيا شوهرش مي تواند اموال او را تصرف كند ؟


آيا زن مي تواند بدون اجازه ي شوهر در اموال او تصرف كند ؟

لطفا بر اساس نظرات حضرات سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي مطرح بفرماييد .

متشكرم

با سلام و عرض ادب مرد بدون اجازه زن نمی تواند در اموال او تصرف نماید و زن هم بدون اجازه مرد نمی تواند در اموال او تصرف نماید.استفتا از دفاتر آیات عظام مذکور

موضوع قفل شده است