پدر فرزندی که حاصل سلول بنیادی گوش است؟

تب‌های اولیه

21 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پدر فرزندی که حاصل سلول بنیادی گوش است؟

سلام

پدر و ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک مرد به دنیا امده است چه کسی است؟ خود ان مرد یا پدر ان مرد یا ...؟

پدر یا ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک زن به دنیا امده است چه کسی است؟ زن یا پدر ان زن یا شوهر ان زن یا ...؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

و طاها;788398 نوشت:
سلام

پدر و ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک مرد به دنیا امده است چه کسی است؟ خود ان مرد یا پدر ان مرد یا ...؟

پدر یا ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک زن به دنیا امده است چه کسی است؟ زن یا پدر ان زن یا شوهر ان زن یا ...؟

سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

از نظر من چنین فرزندی اگر از زن باشد فقط مادر دارد اگر از مرد باشد فقط پدر دارد
لزومی نداره که برای متولد شدن هم پدر داشت و هم مادر
حضرت عیسی هم نمونه بارز این مسئله است

شفا;789490 نوشت:
سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

سلام علیکم

مرحله اول
سلولهای فیبروپلاست از گوش گرفته میشود. بعد تکثیر و نگهداری میگردد.

مرحله دوم
تخمکهای نابالغی از تخمدان مورد نظر جدا گشته و در محیط ازمایشگاه بالغ میگردد.
مرحله سوم
هسته تخمک ها با ابزار خاص خارج میشود
و هسته ی سلولهای فیبروپلاست گرفته شده از گوش جایگزین آن میگردد.

مرحله چهارم
با تحریکات الکتریکی و شیمیایی رشد تخمک اغاز میشود

مرحله پنجم
تخمک رشد یافته و یا همان جنین به رحم مورد نظرمان انتقال پیدا میکند.

شفا;789490 نوشت:
سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

یاخته‌های بنیادی را می‌توان بر اساس توانایی تمایز و تبدیل آن‌ها به یاخته‌های دیگر به چهار دسته‌ی یاخته‌ی بنیادی تمام‌توان، پرتوان، چندتوان و تک‌توان تقسیم کرد. [۱]:

«تمام‌توان» یا totipotent: به سلول تخمک و سلول‌های جنین در مرحله ۴ سلولی و ۸ سلولی گفته می‌شود که می‌توانند تمام بافت‌های بدن و همچنین پرده‌های آمنیون (درون شامه) و کوریون (برون شامه) و جفت را ایجاد کنند. این یاخته‌ها را می‌توان از جنین‌های چهار یا پنج روزه حاصل از تخمک‌هایی که با روش‌های آزمایشگاهی لقاح داده می‌شوند به دست آورد و در محیط‌های کشت اختصاصی رشد داد. از این رو، یاخته‌های تمام توان به یاخته‌های بنیادی جنینی هم معروف هستند.
«پر‌توان» یا pluripotent: به سلول‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند سلول‌های چندین بافت را تولید کنند. از جمله سلول‌های لایه اکتودرم، مزودرم و اندودرم که به ترتیب مربوط به لایه‌های خارجی، میانی و داخلی جنین هستند. یاخته‌های بنیادی اکتودرمی، پیش ساز سلول‌های پوست و سلول‌های دستگاه عصبی هستند. یاخته‌های مزودرمی پیش ساز بافت‌های عصبی، ماهیچه‌ای، چربی، همبند، خون، سلول‌های لوله‌های کلیوی و ... هستند. یاخته‌های اندودرمی پیش ساز سلول‌های لوزالمعده، تیروئید و سلول‌های ریوی هستند. در افراد بزرگسال هم، نوعی از یاخته‌های بنیادی پر توان که منشا مزودرمی دارند، در پالپ دندان و بعضی بافت‌های چربی یافت می‌شوند. نوعی از این یاخته‌ها (یاخته‌های بنیادی خون ساز جنینی) را می‌توان از خون باقی مانده در بند ناف، پس از تولد نوزاد به دست آورد. ویژگی مهم این یاخته‌ها نابالغ بودن لنفوسیت‌های آن است. از این رو می‌توان با پیوند زدن آن‌ها به مغز استخوان افراد بیمار علاوه بر تامین سلول‌های خونی جدید برای آنها، انتظار موفقیت بالایی از عمل پیوند داشت. از آن جا که یاخته‌های بنیادی خون ساز جنینی «پرتوان» هستند و قابلیت تمایز به تمام بافت‌های بدن را دارند؛ به دست آوردن آن‌ها از بند ناف افق جدیدی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها در آینده نه چندان دور ترسیم می‌کند.
«چند‌توان» یا multipotent: یک رده پایین‌تر از سلول‌های پر توان محسوب می‌شوند و می‌توانند سلول‌های مختلف یک بافت معین را تولید کنند. مانند سلول‌های بنیادی مغز استخوان که قادر به تولید انواع سلول‌های مختلف بافت خونی، شامل سلول‌های قرمز، سفید، لنفوسیت‌ها و پلاکت‌ها هستند. یاخته‌های بنیادی موجود در بافت‌های مختلف (عصبی، پوست و ...) افراد بزرگسال، در این دسته قرار می‌گیرند.
«تک‌توان» یا unipotent: به سلول‌هایی گفته می‌شود که فقط توانایی تولید یک سلول متمایز را دارند. مانند لنفوسیت‌های B که تنها قابلیت تولید پلاسموسیت‌ها را دارند.

ساختمان اسپرم

سلول‌هاي اسپرم هاپلوييد هستند، يعني 23 کرموزوم دارند و هنگامي که با 23 کرموزوم تخمک زن ترکيب مي‌شوند، يک سلول ديپلوييد داراي 46 کرموزوم را مي‌سازند.
سلول‌هاي اسپرم تقسيم نمي‌شوند و طول عمر محدودي دارند، اما وقتي پس از لقاح با سلول‌هاي تخمک ترکيب مي‌شوند، سلول تخم يا زيگوت را به وجود مي‌آورند که شروع به رشد و نمو مي‌کند.
سلول اسپرم از يک سر، قطعه مياني و يک دم تشکيل شده است. سر حاوي هسته است که حاوي فيبرهاي کروماتيني به شدت در هم پيچيده است که همان ماده ژنتيکي يا dna سلول است و 6 برابر نسبت به dna سلول‌هاي عادي متراکم‌تر است. جلوي سر بخشي به نام آکروزوم قرار دارد که حاوي آنزيم‌هاي مورد استفاده براي نفوذ به تخمک زن است.
بخش مياني اسپرم يک هسته رشته‌اي مرکزي دارد و حاوي ميتوکندري‌هاي فراواني است که به دور اين هسته پيچيده‌اند. اين ميتوکندري‌ها انرژي لازم براي حرکت اسپرم در طول دهانه رحم، رحم و لوله‌هاي رحمي را فراهم مي‌کنند. دم اسپرم يا فلاژلوم حرکاتي شلاقي انجام مي‌دهد که اسپرم را به جلو مي‌راند.

شاید مسئله مهم برای این حکم فقهی تفاوت هسته سلول بنیادی با سلول اسپرم و هسته ان باشد.
و اینکه هسته کاملا جای هسته ی تخمک مینشیند.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=173417

به بیان دیگر و تکمله پست قبلی

تفاوت scnt با مسیر طبیعی شکل گرفتن جنین چیست؟
لقاح (ترکیب شدن) تخمک و اسپرم و روش همانند سازی scnt هر دو منتهی به یک نتیجه می شوند: تقسیم شدن و ایجاد یک توپ سلولی به نام جنین. پس دقیقاً چه تفاوتی بین این دو مسیر وجود دارد؟
یک جنین از سلول هایی تشکیل شده که حاوی دو دسته کامل کروموزوم اند. تفاوت لقاح و انتقال هسته در منشا این دو دسته کروموزوم است. در لقاح، اسپرم و تخمک یک دست کرومزوم دارند. هنگامی که اسپرم و تخمک به هم متصل می شوند تخم حاصل دو دست کرومزوم– یک دست از پدر (اسپرم) و یک دست از مادر (تخمک)- خواهد داشت.
در انتقال هسته سلول سماتیک، تنها مجموعه ی کرومزومی تخمک حذف می شود و یک هسته ی سلول سماتیک جایگزین آن می شود که از قبل حاوی دو دست کامل کروموزوم است. بنابراین در تخم حاصل، هر دو مجموعه ی کروموزومی از یک سلول (سلول سماتیک) و از یک فرد حاصل می شود.

قسمت مهمش این قسمت است.

شفا;789490 نوشت:
سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

سلام علیکم

فکر میکنم پست 5 و 10 به عنوان پیوست سوال کافی باشد.

اگر لازم میدانید همه ی پستهایم را پیوست کنید تا مسئله روشن باشد.

دالی دقیقاً یک نسخه ی ژنتیکی از گوسفند ماده ای بود
که دهنده ی هسته ی سلول سماتیک بود.
او اولین پستانداری بود که تا به آن روز از سلول سماتیک کلون شده بود

البته همینجا میتوان پرسید ایا دهنده سلول با فرزند، برادر یا خواهر میشوند؟

با سلام

درباره شبیه سازی از دو منظر است: یکی به لحاظ لمس و نگاه زن و مرد است که‌ایا جایز است؟ به‌این کاری نداریم؛ چون می‌توانیم فرض کنیم که هیچ اشکالی نداشته باشد؛ مثلا خود مرد، پزشک آشنا به مسائل ژنتیکی باشد و او با زن خودش آمیزش کند و بعد خودش از نطفه‌ای که مربوط به خودشان است، برای شبیه سازی استفاده کند. مسئله لزوم اذن از صاحب نطفه و لمس و نگاه حرام در این جا منتفی است؛ چون زن و شوهر راضی بوده‌اند و از این لحاظ هیچ شبهه شرعی باقی نمی‌ماند. بحث دوم در شبیه سازی، به جواز یا حرمت خود شبیه سازی مربوط می‌شود که معمولاً قائل به عدم جواز شده‌اند، ولی علت عدم جواز بیشتر مبتنی بر مفاسدی است که بر این عمل مترتب می‌شود و خود این کار ممکن است از دیدگاه بعضی اشکال نداشته باشد. اما به نظر ما این سخن بی اساس و بی ربطی است که قائل به حرمت شرعی در خود این کار شویم؛ چون دلیل شرعی نداریم که نشان دهد این تصرف در این تخمک که هنوز هم انسان نشده تا شبهه قتل نفس و اعدام پیش بیاید، اشکال دارد. اشکالی بر بیرون آوردن تخمک هم وارد نیست؛ حتی اگر بدون هیچ هدفی باشد و یا حتی اگر فاسد شود. صرف این که‌این تخمک صلاحیت رسیدن به مرحله انسان کامل را دارد، نمی‌تواند دلیل بر عدم جواز باشد؛ حتی مواردی در فقه وجود دارد که از آنها بر می‌آید صرف داشتن صلاحیت نطفه برای تبدیل شدن به انسان کامل، نمی‌تواند دلیل بر حرمت خارج کردن آن از رحم باشد. یکی از این موارد مسئله عزل است. هیچ دلیل شرعی ای نداریم که اقتضا کند حتما باید از این تخمک به گونه‌ای استفاده بشود که از آن فرزند درست بشود. بنابراین اگر انسان این هسته تخمک را درآورد و بر فرض هیچ فایده‌ای هم بر آن مترتب نباشد، هیچ دلیلی بر این که حرام باشد، وجود ندارد؛ بلکه به حسب قاعده (کل شیء حلال) و اصل برائت که اصل مسلم شرعی است، این کار باید جایز هم باشد و دلیل حرمت از این جهت ندارد.
حالا اگر فرض کنیم تخمک بدون هسته را حفظ کنند تا از بین نرود و سلولی را از یک فرد دیگر بگیرند (سلولی که به فرض، از شوهر خودش است تا به لحاظ خارجی شبهه‌ای بر آن مترتب نشود)، آیا گرفتن سلول از بدن انسان اشکال دارد؟ باز هیچ دلیلی بر حرمت گرفتن این سلول از بدن انسان نداریم تا اشکال داشته باشد؛ حتی اگر هیچ انتفاعی از این سلول نبرند، و تازه کار لغو هم حرام نیست. پس به طریق اولی اگر هدف عقلایی برای این کار مترتب باشد، اشکالی ندارد. بنابراین، هم دلیلی بر حرمت گرفتن سلول نداریم و هم دلیلی بر حرمت این نداریم که‌این سلول را در همان تخمک بدون هسته قرار بدهند تا در خارج از رحم و در محیط مناسبی رشد کند و تکثیر پیدا کند. آیا این کار ورود در حوزه آفرینش خداوند نیست؛ چون خلقت از امور اختصاصی خداوند است؟
جواب: ممکن است برخی با استفاده از آیاتی. بگویند خالق و ربّ هر چیزی، خداوند است و اموری چون شبیه سازی در واقع، منافات با این گونه‌ایات دارد و شبیه سازی شریک شدن در کار خداوند است. این سخن هم معلوم است که سخن بی ربطی است. اگر انسان با پیشرفت علم توانسته است به‌این امور دست یابد، این کارها هم مانند سایر افعال، همه اش کار خداست و هر آنچه را که هست، خدا انجام می‌دهد. خدا این ویژگی را به او داده است و او را عالم کرده است تا بتواند چنین دستگاهی را بسازد. همان گونه که ما با حرف زدن خودمان در مقابل خداوند نیستیم. همه چیز و از جمله همه کارهای ما، مخلوقات خداست. این سلول را خدا قرار داده است، تخمکی که هسته اش را در آورده‌ایم و به جای آن سلول گذاشته‌ایم و لقاح حاصل شده، این را خدا انجام داده است، غذایی که به آن می‌دهیم و دستگاهی را که ما با علم خود ساخته‌ایم، همه آثاری که‌این اشیا دارند و تأثیر و تأثراتی که در خارج تحقق پیدا می‌کند، همه اش از خداست. اساساً خود خدا این کارها را انجام می‌دهد و ما کاره‌ای نیستیم و نهایت این که فاعل بالحرکه هستیم و تازه فاعل به حرکت هم
نیستیم؛ چون این فاعلیت را هم خدا به ما داده است. بنابراین این طور نیست که در شبیه سازی. شرکتی در خلق به وجود بیاید و این کار با آیاتی که در باب توحید افعالی است و نیز با روایات متواتری که از ائمه رسیده، منافات ندارد. هیچ وجهی ندارد که از جهت ذات عمل قائل به حرمت بشویم (البته در نوشته‌ای که در اختیار شما گذاشته ام، به تفصیل به‌این شبهات پرداخته و پاسخ داده ام که خوانندگان ملاحظه خواهند نمود).
بنابراین هیچ به ذهن نمی‌آید که‌این عمل ـ چه گرفتن و چه خارج کردن هسته مرکزی تخمک و چه گرفتن سلول و چه تلقیح کردن این سلول به آن تخمک بی هسته و چه پروردن و بزرگ شدن آن ـ اشکال داشته باشد.

صحبت سر فرزند و پدر و ولی اوست نه شرعی بودن اصل این کار.

و طاها;791001 نوشت:
صحبت سر فرزند و پدر و ولی اوست نه شرعی بودن اصل این کار.

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

سلول های بنیادین برای تولید اسپرم [تلقیح مجاز]استفاده از سلول های بنیادین برای تولید اسپرم و تخمک چه حکمی دارد؟

استفاده از سلول های بنیادین برای این کار اشکال دارد.

تلقیح اسپرم حاصل از سلول بنیادی تهیه شده از بافت چربی بدن [تلقیح مجاز]اگر از بافت چربی دست کسی سلول بنیادی استخراج شود و در آزمایشگاه از آن اسپرم تهیه شود 1)چنانچه این اسپرم برای تولد نواز د به همسر مرد عقیم تزریق شود و فرزندی متولد شود حکمش چیست؟ 2) اگر این اسپرم به زنی غیر همسر تزریق شود حکمش چیست؟

در صورتی که این کار از قبیل شبیه سازی باشد تلقیح آن به همسر و غیر همسر در موارد ضرورت مانعی ندارد ولی در هر صورت مولود از کسی ارث نمی برد و اگر از قبیل تولید اسپرم و تلقیح مصنوعی باشد تلقیح به غیر همسر جایز نیست و از پدر و مادر خود ارث می برد.

پی نوشت:

سایت آیت الله مکارم شیرازی،استفتائات،تلقیح مجاز

شفا;791481 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

سلول های بنیادین برای تولید اسپرم [تلقیح مجاز]استفاده از سلول های بنیادین برای تولید اسپرم و تخمک چه حکمی دارد؟

استفاده از سلول های بنیادین برای این کار اشکال دارد.

تلقیح اسپرم حاصل از سلول بنیادی تهیه شده از بافت چربی بدن [تلقیح مجاز]اگر از بافت چربی دست کسی سلول بنیادی استخراج شود و در آزمایشگاه از آن اسپرم تهیه شود 1)چنانچه این اسپرم برای تولد نواز د به همسر مرد عقیم تزریق شود و فرزندی متولد شود حکمش چیست؟ 2) اگر این اسپرم به زنی غیر همسر تزریق شود حکمش چیست؟

در صورتی که این کار از قبیل شبیه سازی باشد تلقیح آن به همسر و غیر همسر در موارد ضرورت مانعی ندارد ولی در هر صورت مولود از کسی ارث نمی برد و اگر از قبیل تولید اسپرم و تلقیح مصنوعی باشد تلقیح به غیر همسر جایز نیست و از پدر و مادر خود ارث می برد.

پی نوشت:

سایت آیت الله مکارم شیرازی،استفتائات،تلقیح مجاز

سلام

ممنون که نظر ایت الله مکارم را گذاشتید.
اما اینها پاسخ استفتا نیست. و پاسخ سوالات دیگری است.

ضمن اینکه من نظر ایت الله خامنه ای را میخواهم.

با تشکر

لطفا همان پستهای مهم را پیوست استفتا کنید.

سلام

پدر و ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک مرد به دنیا امده است چه کسی است؟ خود ان مرد یا پدر ان مرد یا ...؟

پدر یا ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک زن به دنیا امده است چه کسی است؟ زن یا پدر ان زن یا شوهر ان زن یا ...؟
============
مرحله اول
سلولهای فیبروپلاست از گوش گرفته میشود. بعد تکثیر و نگهداری میگردد.

مرحله دوم
تخمکهای نابالغی از تخمدان مورد نظر جدا گشته و در محیط ازمایشگاه بالغ میگردد.
مرحله سوم
هسته تخمک ها با ابزار خاص خارج میشود
و هسته ی سلولهای فیبروپلاست گرفته شده از گوش جایگزین آن میگردد.

مرحله چهارم
با تحریکات الکتریکی و شیمیایی رشد تخمک اغاز میشود

مرحله پنجم
تخمک رشد یافته و یا همان جنین به رحم مورد نظرمان انتقال پیدا میکند.
==========
تفاوت scnt با مسیر طبیعی شکل گرفتن جنین چیست؟
لقاح (ترکیب شدن) تخمک و اسپرم و روش همانند سازی scnt هر دو منتهی به یک نتیجه می شوند: تقسیم شدن و ایجاد یک توپ سلولی به نام جنین. پس دقیقاً چه تفاوتی بین این دو مسیر وجود دارد؟
یک جنین از سلول هایی تشکیل شده که حاوی دو دسته کامل کروموزوم اند. تفاوت لقاح و انتقال هسته در منشا این دو دسته کروموزوم است. در لقاح، اسپرم و تخمک یک دست کرومزوم دارند. هنگامی که اسپرم و تخمک به هم متصل می شوند تخم حاصل دو دست کرومزوم– یک دست از پدر (اسپرم) و یک دست از مادر (تخمک)- خواهد داشت.
در انتقال هسته سلول سماتیک، تنها مجموعه ی کرومزومی تخمک حذف می شود و یک هسته ی سلول سماتیک جایگزین آن می شود که از قبل حاوی دو دست کامل کروموزوم است. بنابراین در تخم حاصل، هر دو مجموعه ی کروموزومی از یک سلول (سلول سماتیک) و از یک فرد حاصل می شود.

قسمت مهمش این قسمت است.

====
سوال رو با دو پست مهم قبلی گذاشتم
جهت یاداوری
....

با اینکه تذکر دادم ولی دوباره میگویم تا دوستان و خوانندگان دچار اشتباه نشوند
این سوال درباره حلیت یا حرمت عمل نیست.
بلکه سوال این است که ولی فرزند چه کسی است.
حتی صحبت از احکام ارث و غیره نیست.

سلام

پدر و ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک مرد به دنیا امده است چه کسی است؟ خود ان مرد یا پدر ان مرد یا ...؟

پدر یا ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک زن به دنیا امده است چه کسی است؟ زن یا پدر ان زن یا شوهر ان زن یا ...؟
============

مرحله اول

سلولهای فیبروپلاست از گوش گرفته میشود. بعد تکثیر و نگهداری میگردد.

مرحله دوم
تخمکهای نابالغی از تخمدان مورد نظر جدا گشته و در محیط ازمایشگاه بالغ میگردد.
مرحله سوم
هسته تخمک ها با ابزار خاص خارج میشود
و هسته ی سلولهای فیبروپلاست گرفته شده از گوش جایگزین آن میگردد.

مرحله چهارم
با تحریکات الکتریکی و شیمیایی رشد تخمک اغاز میشود

مرحله پنجم
تخمک رشد یافته و یا همان جنین به رحم مورد نظرمان انتقال پیدا میکند.
==========

قسمت مهم :

تفاوت scnt با مسیر طبیعی شکل گرفتن جنین چیست؟

لقاح (ترکیب شدن) تخمک و اسپرم و روش همانند سازی scnt هر دو منتهی به یک نتیجه می شوند: تقسیم شدن و ایجاد یک توپ سلولی به نام جنین. پس دقیقاً چه تفاوتی بین این دو مسیر وجود دارد؟

یک جنین از سلول هایی تشکیل شده که حاوی دو دسته کامل کروموزوم اند. تفاوت لقاح و انتقال هسته در منشا این دو دسته کروموزوم است. در لقاح، اسپرم و تخمک یک دست کرومزوم دارند. هنگامی که اسپرم و تخمک به هم متصل می شوند تخم حاصل دو دست کرومزوم– یک دست از پدر (اسپرم) و یک دست از مادر (تخمک)- خواهد داشت.
در انتقال هسته سلول سماتیک، تنها مجموعه ی کرومزومی تخمک حذف می شود و یک هسته ی سلول سماتیک جایگزین آن می شود که از قبل حاوی دو دست کامل کروموزوم است. بنابراین در تخم حاصل، هر دو مجموعه ی کروموزومی از یک سلول (سلول سماتیک) و از یک فرد حاصل می شود.

//////////////

نکته مهم
سوال از پدر و مادر و ولی است.
کسی به دنبال حرمت یا حلیت این عمل نیست ... ( اگر چه مهم است )
کسی به دنبال حل مسئله ارث نیست ( اگر چه مهم است )

موضوع قفل شده است