پدر فرزندی که حاصل سلول بنیادی گوش است؟

تب‌های اولیه

21 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پدر فرزندی که حاصل سلول بنیادی گوش است؟

سلام

پدر و ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک مرد به دنیا امده است چه کسی است؟ خود ان مرد یا پدر ان مرد یا ...؟

پدر یا ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک زن به دنیا امده است چه کسی است؟ زن یا پدر ان زن یا شوهر ان زن یا ...؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

و طاها;788398 نوشت:
سلام

پدر و ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک مرد به دنیا امده است چه کسی است؟ خود ان مرد یا پدر ان مرد یا ...؟

پدر یا ولی فرزندی که از سلول بنیادی گوش یک زن به دنیا امده است چه کسی است؟ زن یا پدر ان زن یا شوهر ان زن یا ...؟

سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

از نظر من چنین فرزندی اگر از زن باشد فقط مادر دارد اگر از مرد باشد فقط پدر دارد
لزومی نداره که برای متولد شدن هم پدر داشت و هم مادر
حضرت عیسی هم نمونه بارز این مسئله است

شفا;789490 نوشت:
سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

سلام علیکم

مرحله اول
سلولهای فیبروپلاست از گوش گرفته میشود. بعد تکثیر و نگهداری میگردد.

مرحله دوم
تخمکهای نابالغی از تخمدان مورد نظر جدا گشته و در محیط ازمایشگاه بالغ میگردد.
مرحله سوم
هسته تخمک ها با ابزار خاص خارج میشود
و هسته ی سلولهای فیبروپلاست گرفته شده از گوش جایگزین آن میگردد.

مرحله چهارم
با تحریکات الکتریکی و شیمیایی رشد تخمک اغاز میشود

مرحله پنجم
تخمک رشد یافته و یا همان جنین به رحم مورد نظرمان انتقال پیدا میکند.

شفا;789490 نوشت:
سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

یاخته‌های بنیادی را می‌توان بر اساس توانایی تمایز و تبدیل آن‌ها به یاخته‌های دیگر به چهار دسته‌ی یاخته‌ی بنیادی تمام‌توان، پرتوان، چندتوان و تک‌توان تقسیم کرد. [۱]:

«تمام‌توان» یا totipotent: به سلول تخمک و سلول‌های جنین در مرحله ۴ سلولی و ۸ سلولی گفته می‌شود که می‌توانند تمام بافت‌های بدن و همچنین پرده‌های آمنیون (درون شامه) و کوریون (برون شامه) و جفت را ایجاد کنند. این یاخته‌ها را می‌توان از جنین‌های چهار یا پنج روزه حاصل از تخمک‌هایی که با روش‌های آزمایشگاهی لقاح داده می‌شوند به دست آورد و در محیط‌های کشت اختصاصی رشد داد. از این رو، یاخته‌های تمام توان به یاخته‌های بنیادی جنینی هم معروف هستند.
«پر‌توان» یا pluripotent: به سلول‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند سلول‌های چندین بافت را تولید کنند. از جمله سلول‌های لایه اکتودرم، مزودرم و اندودرم که به ترتیب مربوط به لایه‌های خارجی، میانی و داخلی جنین هستند. یاخته‌های بنیادی اکتودرمی، پیش ساز سلول‌های پوست و سلول‌های دستگاه عصبی هستند. یاخته‌های مزودرمی پیش ساز بافت‌های عصبی، ماهیچه‌ای، چربی، همبند، خون، سلول‌های لوله‌های کلیوی و ... هستند. یاخته‌های اندودرمی پیش ساز سلول‌های لوزالمعده، تیروئید و سلول‌های ریوی هستند. در افراد بزرگسال هم، نوعی از یاخته‌های بنیادی پر توان که منشا مزودرمی دارند، در پالپ دندان و بعضی بافت‌های چربی یافت می‌شوند. نوعی از این یاخته‌ها (یاخته‌های بنیادی خون ساز جنینی) را می‌توان از خون باقی مانده در بند ناف، پس از تولد نوزاد به دست آورد. ویژگی مهم این یاخته‌ها نابالغ بودن لنفوسیت‌های آن است. از این رو می‌توان با پیوند زدن آن‌ها به مغز استخوان افراد بیمار علاوه بر تامین سلول‌های خونی جدید برای آنها، انتظار موفقیت بالایی از عمل پیوند داشت. از آن جا که یاخته‌های بنیادی خون ساز جنینی «پرتوان» هستند و قابلیت تمایز به تمام بافت‌های بدن را دارند؛ به دست آوردن آن‌ها از بند ناف افق جدیدی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها در آینده نه چندان دور ترسیم می‌کند.
«چند‌توان» یا multipotent: یک رده پایین‌تر از سلول‌های پر توان محسوب می‌شوند و می‌توانند سلول‌های مختلف یک بافت معین را تولید کنند. مانند سلول‌های بنیادی مغز استخوان که قادر به تولید انواع سلول‌های مختلف بافت خونی، شامل سلول‌های قرمز، سفید، لنفوسیت‌ها و پلاکت‌ها هستند. یاخته‌های بنیادی موجود در بافت‌های مختلف (عصبی، پوست و ...) افراد بزرگسال، در این دسته قرار می‌گیرند.
«تک‌توان» یا unipotent: به سلول‌هایی گفته می‌شود که فقط توانایی تولید یک سلول متمایز را دارند. مانند لنفوسیت‌های B که تنها قابلیت تولید پلاسموسیت‌ها را دارند.

ساختمان اسپرم

سلول‌هاي اسپرم هاپلوييد هستند، يعني 23 کرموزوم دارند و هنگامي که با 23 کرموزوم تخمک زن ترکيب مي‌شوند، يک سلول ديپلوييد داراي 46 کرموزوم را مي‌سازند.
سلول‌هاي اسپرم تقسيم نمي‌شوند و طول عمر محدودي دارند، اما وقتي پس از لقاح با سلول‌هاي تخمک ترکيب مي‌شوند، سلول تخم يا زيگوت را به وجود مي‌آورند که شروع به رشد و نمو مي‌کند.
سلول اسپرم از يک سر، قطعه مياني و يک دم تشکيل شده است. سر حاوي هسته است که حاوي فيبرهاي کروماتيني به شدت در هم پيچيده است که همان ماده ژنتيکي يا dna سلول است و 6 برابر نسبت به dna سلول‌هاي عادي متراکم‌تر است. جلوي سر بخشي به نام آکروزوم قرار دارد که حاوي آنزيم‌هاي مورد استفاده براي نفوذ به تخمک زن است.
بخش مياني اسپرم يک هسته رشته‌اي مرکزي دارد و حاوي ميتوکندري‌هاي فراواني است که به دور اين هسته پيچيده‌اند. اين ميتوکندري‌ها انرژي لازم براي حرکت اسپرم در طول دهانه رحم، رحم و لوله‌هاي رحمي را فراهم مي‌کنند. دم اسپرم يا فلاژلوم حرکاتي شلاقي انجام مي‌دهد که اسپرم را به جلو مي‌راند.

شاید مسئله مهم برای این حکم فقهی تفاوت هسته سلول بنیادی با سلول اسپرم و هسته ان باشد.
و اینکه هسته کاملا جای هسته ی تخمک مینشیند.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=173417

به بیان دیگر و تکمله پست قبلی

تفاوت scnt با مسیر طبیعی شکل گرفتن جنین چیست؟
لقاح (ترکیب شدن) تخمک و اسپرم و روش همانند سازی scnt هر دو منتهی به یک نتیجه می شوند: تقسیم شدن و ایجاد یک توپ سلولی به نام جنین. پس دقیقاً چه تفاوتی بین این دو مسیر وجود دارد؟
یک جنین از سلول هایی تشکیل شده که حاوی دو دسته کامل کروموزوم اند. تفاوت لقاح و انتقال هسته در منشا این دو دسته کروموزوم است. در لقاح، اسپرم و تخمک یک دست کرومزوم دارند. هنگامی که اسپرم و تخمک به هم متصل می شوند تخم حاصل دو دست کرومزوم– یک دست از پدر (اسپرم) و یک دست از مادر (تخمک)- خواهد داشت.
در انتقال هسته سلول سماتیک، تنها مجموعه ی کرومزومی تخمک حذف می شود و یک هسته ی سلول سماتیک جایگزین آن می شود که از قبل حاوی دو دست کامل کروموزوم است. بنابراین در تخم حاصل، هر دو مجموعه ی کروموزومی از یک سلول (سلول سماتیک) و از یک فرد حاصل می شود.

قسمت مهمش این قسمت است.

شفا;789490 نوشت:
سلام علیکم

در این موارد باید کاملا مشخص شود که چه اتفاقی می افتد تا بتوان در این مورد حکم کرد.

و به این صورتی که مطرح شده است ، چون مبهم است نمی شود ،حکم خاصی در مورد آن بیان کرد.

سلام علیکم

فکر میکنم پست 5 و 10 به عنوان پیوست سوال کافی باشد.

اگر لازم میدانید همه ی پستهایم را پیوست کنید تا مسئله روشن باشد.

موضوع قفل شده است