جمع بندی برداشتن قوانین مربوط به حد و رجم

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برداشتن قوانین مربوط به حد و رجم
سلام  یه سوال در باره احکام ذهن منو به خودش مشغول کرده و اون اینه که چرا در قوانین جدید حد یا رجم را برداشته اند و مطابق قرآن که مثلا در آن دستور داده دست دزد را بزنند دیگر این قوانین وجود ندارند؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مسلم
جمع بندی   پرسش: چرا در قوانین جدید «رجم» را برداشته اند و مطابق قرآن که مثلا در آن دستور داده دست دزد را بزنند دیگر این قوانین وجود ندارند؟ پاسخ: در قانون جدید حکم رجم برداشته نشده است، بلکه همچنان حکم اولی در ماده 225 قانون مجازات اسلامی رجم است، منتهی در ادامه اشاره شده است که در صورت عدم امکان می توان حکم اعدام را جایگزین آن ساخت. عدم امکان میتواند شامل موارد متعددی بشود از جمله اینکه اجرای این حکم موجب بهانه گیری های حقوق بشری و اعمال فشارهای بین المللی شده، یا به تعبیر برخی از فقهای معاصر موجب وهن و حمله به اسلام بشود. بنابراین می توان موقتاً اجرای آن را تا زمان تحقق شرائط، و تبیین چرایی این حکم و آگاه سازی افکار عمومی و ممانعت از سوء استفاده های بین المللی و رسانه ای به تاخیر انداخت. نکته دیگر اینکه عدم سنگسار اجرای رجم را نباید لزوما به معنای تغییر این قانون دانست، بلکه ممکن است نشأت گرفته از عدم اثبات جرم باشد. چون شرایط اثبات این حکم واقعا دشوار و نادر است. چهار شاهد عادلی که در کار دیگران تجسس نمی کنند و اهل نگاه به عورت دیگران نیستند باید این واقعه را با جزئیات یعنی دخول دیده باشند، نه صرفا در هم آغوش گرفتن و برهنه بودن و... خب معمولا این رفتار در خلوت و به دور از چشم دیگران اتفاق می افتد بنابراین اثبات آن بسیار نادر است، و شاید نشان دهنده این باشد که این مجازات، مجازت زنا نیست، مجازات آشکار ساختن و اشاعه فحشا در میان انسان های متاهل است که موجب فروپاشی خانواده خواهد شد.  
موضوع قفل شده است