جمع بندی سلام بهتر است یا درود؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سلام بهتر است یا درود؟

عرض سلام و ادب
آیا درسته به جای سلام از کلمه درود استفاده کنیم؟ یا مثلا در جواب به شخص متدین که قصد تمسخر نداره به جای جواب سلام بگیم درود؟ ایا روایتی داریم در این زمینه؟ آیا لفظ سلام مهم است یا معنای ان؟ ( لطفا با سند ذکر بفرمایید.)

متشکرم

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد تذکره

[TD][/TD]

سلام از نام های خداوند، خطاب اهل بهشت و بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت است که به معنای طلب سلامت و نجات از عیوب و آفات می باشد و بسیار کاملتر از درود است.لذا در محاوره ها سلام بهتر است.
در ادبیات عرب سلام وجود دارد .(1) و سلام معانی مخلفی دارد و یکی از معانی سلام ، درود است ولی در ادبیات فارسی گاه دیده می‌شود که «سلام» و «درود» را بجای یکدیگر بکار می‌برند و بجای سلام دادن، درود می‌گویند. اما این دو واژه معنا و کاربردی متفاوت دارند و نمی‌توان همواره آنها را معادل و همتراز با هم بر زبان آورد.
در متون ادبیات فارسی و از جمله در آثار فردوسی، نظامی گنجوی، ناصرخسرو، اسدی توسی، خاقانی، سعدی، دقیقی و کسایی مروزی، واژه درود دقیقاً معادل و هم‌معنای با سلام نیست؛ بلکه همتراز با «آفرین»، «تهنیت»، «تحیت» و «صلوات» است. چنانکه صلوات را نیز نمی‌توان همچون درود در جای سلام و خطاب به هر کس بکار برد:
ز یـزدان و از مـا بـر آن کـس درود / کـه تـارش خـرد بـاشـد و داد پـود فردوسی
بـدان شـارسـان انـدر آمـد فـرود / هـمـی داد نـیـکـی دهـش را درود فردوسی
ز دارنـده بر جـان آن کـس درود / کـه از مـردمـی بـاشـدش تـار و پـود اسدی توسی
هـزاران درود و دو چـنـدان تـحـیـت / ز ایـزد بـر آن صـورت روح پـرور ناصرخسرو
پی نوشت :
1.سلام در قرآن 42 بار ذکر شده است

محفوفه;1021771 نوشت:
ادب
آیا درسته به جای سلام از کلمه درود استفاده کنیم؟ یا مثلا در جواب به شخص متدین که قصد تمسخر نداره به جای جواب سلام بگیم درود؟ ایا روایتی داریم در این زمینه؟ آیا لفظ سلام مهم است یا معنای ان؟ ( لطفا با سند ذکر بفرمایید.)

با توجه به مطالبی که در بالا گفتیم گفتن سلام لازم و مفید و اثرگزار است و روایات هم براین مساله تاکید دارد و روایات فراوانی وجود دارد که سلام کنید و در پاسخ هم سلام بکنید :
اَلسَّلامُ سَبعونَ حَسَنَةً تِسعَةٌ وَ سِتّونَ لِلمُبتَدى وَ واحِدَةٌ لِلرّادِّ؛

سلام هفتاد ثواب دارد كه شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و يكى براى جواب دهنده.(1)

پی نوشت :1.بحارالانوار(ط-بیروت) ج73 ، ص11 ، ح46

جمع بندی

سوال :

آیا به جای سلام درست است از کلمه درود استفاده کنیم؟ یا مثلا در جواب به شخص متدین که قصد تمسخر ندارد به جای جواب سلام بگوییم درود؟ ایا در این زمینه روایتی داریم ؟ آیا لفظ سلام مهم است یا معنای آن؟ ( لطفا با سند ذکر بفرمایید.)

پاسخ :

سلام از نام های خداوند، خطاب اهل بهشت و بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت است که به معنای طلب سلامت و نجات از عیوب و آفات می باشد و بسیار کاملتر از درود است.لذا در محاوره های ما سلام بهتر است.

در ادبیات عرب سلام وجود دارد .(1) و سلام معانی مختلفی دارد و یکی از معانی سلام ، درود است ولی در ادبیات فارسی گاه دیده می‌شود که «سلام» و «درود» را به جای یکدیگر بکار می‌برند و به جای سلام دادن، درود می‌گویند. اما این دو واژه گاهی معنا و کاربردی متفاوت دارند و نمی‌توان همواره آنها را معادل و همتراز با هم بر زبان آورد.

در متون ادبیات فارسی و از جمله در آثار فردوسی، نظامی گنجوی، ناصرخسرو، اسدی توسی، سعدی و کسایی مروزی، واژه درود دقیقاً معادل و هم‌معنای با سلام نیست؛ بلکه همتراز با «آفرین»، «تهنیت»، «تحیت» و «صلوات» است. چنانکه صلوات را نیز نمی‌توان همچون درود در جای سلام و خطاب به هر کس بکار برد:

ز یـزدان و از مـا بـر آن کـس درود / کـه تـارش خـرد بـاشـد و داد پـود فردوسی

بـدان شـارسـان انـدر آمـد فـرود / هـمـی داد نـیـکـی دهـش را درود فردوسی

ز دارنـده بر جـان آن کـس درود / کـه از مـردمـی بـاشـدش تـار و پـود اسدی توسی

هـزاران درود و دو چـنـدان تـحـیـت / ز ایـزد بـر آن صـورت روح پـرور ناصرخسرو

گفتن سلام و پاسخ آن به سلام علیک در نماز و علیک السلام در غیر نماز لازم و مفید و اثرگزار است و روایات هم براین مساله تاکید دارد و روایات فراوانی وجود دارد که سلام کنید و در پاسخ هم سلام بکنید :

اَلسَّلامُ سَبعونَ حَسَنَةً تِسعَةٌ وَ سِتّونَ لِلمُبتَدى وَ واحِدَةٌ لِلرّادِّ؛

سلام هفتاد ثواب دارد كه شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و يكى براى جواب دهنده.(2)

پی نوشت :

1.سلام در قرآن 42 بار ذکر شده است.

2.مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏، بحار الأنوار، ناشر: دار إحياء التراث العربي‏، بيروت‏، سال: 1403 ق‏،چاپ دوم‏ ،ج73 ، ص11،ح 46

موضوع قفل شده است