سلام بهتر یا درود

سلام بهتر است یا درود؟

عرض سلام و ادب
آیا درسته به جای سلام از کلمه درود استفاده کنیم؟ یا مثلا در جواب به شخص متدین که قصد تمسخر نداره به جای جواب سلام بگیم درود؟ ایا روایتی داریم در این زمینه؟ آیا لفظ سلام مهم است یا معنای ان؟ ( لطفا با سند ذکر بفرمایید.)

متشکرم