کشور

مهارت های لازم در انتخاب نماینده اصلح

انجمن: 

یکی از پایه های اقتدار ملی همین است که مردم پای صندوق های رای بروند و رای دهند.(فرمایش مقام معظم رهبری،1380/02/28)
هم حق و هم تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به دست خودشان معین کنند؛ زیرا که کشور متعلق به مردم است.( همان.1387/11/26)
با این مبنا وظیفه ما سنگین خواهد بود و لازم است که در این عرصه، شخص مناسب و دلسوز نظام و مردم را انتخاب کنیم، تا سرنوشت کشور را به سوی مسیر مثبت و پیشرفت سوق دهیم، هر گونه کوتاهی و بیخالی شاید به عنوان یک خیانت به کشور تلقی شود.
در این تاپیک با یاری دوستان سعی داریم، به مهارت های لازم در انتخاب نمایندگان اصلح مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بپردازیم.

ما با کدام کشورها قرارداد رعایت کپی رایت داریم؟

با سلام ما با کدام کشورها قرارداد رعایت کپی رایت داریم؟

علت عقب ماندگی کشور های اسلامی

با سلام.

چرا کشورهای اسلامی از نظر یافته های علمی، تخصصی و دانش فنی جزء کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) هستند؟

به چه دلیل اکثر مناقشات و منازعات در داخل کشورهای اسلامی است؟

چه کار کنیم که از مغزی که خداوند به انسان عطا فرموده به درستی استفاده کنیم و کفران نعمت نکنیم ؟

ساختار فکری اقتصادی اسلامی بیشتر به کسب و تجارت پرداخته و به چه دلیل به اقتصاد تولیدی توجهی ندارد؟