پرخوری

آیا پرخوری باعث خواب زیاد می شود؟

آیا پرخوری باعث خواب زیاد می شود؟ فکر می کنم چنین حدیثی را دیده بودم یا شاید اشتباه می کنم ، خیلی خوب است که اگر صرفا با کاهش خوراک خواب مان کمتر شود و بتوانیم بعد از اذان و نماز صبح بیدار بمانیم و نور علی نور است اگر خواب قیلوله هم داشته باشیم البته برای همه امکان پذیر نیست.

مبارزه با پر خوری

با سلام. خیلی هوس میکنم چیزهای مختلف بخورم،دیگه از خودم بدم اومده،چندوقتی به حرف دلم گوش میکردم و میخوردم،حالا که میخوام باهاش مبارزه کنم برام سخت شده...آیا راه حلی هست برای رهایی از این همه اشتها؟؟
برچسب: 

حرص و آز نسبت به غذا خوردن و شکم

سلام اگر کسی در مورد غذا خوردن و شکم حرص و طمع و آزمندی داشته باشه یعنی سیرمونی نداره این صفت نکوهیده است؟برای درمانش باید چه کرد؟