وضو، آب،

چند سئوال درباره وضو

[="Arial Black"][="Blue"]به نام خدا

سلام

مرجع تقلید: امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)

1- اگر در حین مسح پا ، قطره ای آب از صورت یا سر بر پشت پا بچکد ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

2- اگر در حین مسح سر ، دست به پیشانی نرسد اما با موهایی از سر که موقع شستن صورت خیس شده اند برخورد کند ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

(لطفا تاپیک را نبندید چون سئوالات به مرور تکمیل می شوند).[/][/]

برچسب: