چند سئوال درباره وضو

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند سئوال درباره وضو

[="Arial Black"][="Blue"]به نام خدا

سلام

مرجع تقلید: امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)

1- اگر در حین مسح پا ، قطره ای آب از صورت یا سر بر پشت پا بچکد ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

2- اگر در حین مسح سر ، دست به پیشانی نرسد اما با موهایی از سر که موقع شستن صورت خیس شده اند برخورد کند ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

(لطفا تاپیک را نبندید چون سئوالات به مرور تکمیل می شوند).[/][/]

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

عبد شکور;952487 نوشت:
سلام

مرجع تقلید: امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)

1- اگر در حین مسح پا ، قطره ای آب از صورت یا سر بر پشت پا بچکد ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

2- اگر در حین مسح سر ، دست به پیشانی نرسد اما با موهایی از سر که موقع شستن صورت خیس شده اند برخورد کند ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

(لطفا تاپیک را نبندید چون سئوالات به مرور تکمیل می شوند).

با سلام و احترام

1. باید آن قسمت پا را همان موقع بدون فاصله زیاد خشک کرده و مسح نمایید یا قسمت دیگری از پا که آب خارجی ندارد مسح نمایید.
2. در صورتی که برای مسح پا از قسمتهایی از دست که با آب موها برخورد نکرده است استفاده شود مشکلی نیست و مسح صحیح میشود.

موفق و موید باشید

[=Arial Black]

عبد شکور;952487 نوشت:
- اگر در حین مسح پا ، قطره ای آب از صورت یا سر بر پشت پا بچکد ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

عبد شکور;952487 نوشت:
اگر در حین مسح پا ، قطره ای آب از صورت یا سر بر پشت پا بچکد ، آیا وضو دارای اشکال می شود؟

گاهی اینطور است که ما مسح پشت پا را شروع کرده ایم و در وسط آن هستیم. یعنی قسمت از پا مسح شده و خیس است و قسمت دیگر هنوز خشک است که باید مسح به آنجا برسد. در نیمه راه ، قطره ای از آب موهای سر روی قسمت تر پشت پا (نیمه مسح شده) می ریزد. آیا اشکال ایجاد می کند؟

3- میزان مسح سر چقدر است؟ آیا باید فاصله بین مرکز سر تا ابتدای پیشانی مسح شود؟ با کل کف دست باید باشد یا با یک انگشت هم کفایت می کند؟
مثلاً اگر یک انگشت خود را روی مرکز سر بگذاریم و کمی بکشیم (مثلا کمتر از یک سانتیمتر) باز هم درست است؟
4- مسح پا اگر با یک انگشت دست انجام شود صحیح است؟
5- برای جلوگیری از اسراف در حین وضو، باید پس از شستشوی صورت ،شیر آب را ببندیم و هنگام شستشوی دست راست دوباره باز کنیم و مجددا ببندیم و هنگام شستشوی دست چپ باز کنیم و مجددا ببندیم.
با توجه به اینکه شیر آب معمولا مرطوب است ، لمس شیر آب در هنگام بستن و باز کردن آن باعث می شود دست ما از رطوبت شیر ، آب بردارد. آیا این امر در وضو اشکال ایجاد می کند؟
به عنوان مثال: باید مسح پای راست با رطوبت دست راست و مسح پای چپ با رطویت دست چپ که از موقع شستشوی دستها باقی مانده انجام شود. اما اگر بعد از شستشوی هر دست ، شیر آب را ببندیم ، و دست از رطوبت شیر آب ، آب بردارد ، آیا مسح پشت پا صحیح خواهد بود؟ (این فقط یک نمونه است. صرفه جویی در مصرف آب ، اشکالات دیگری هم می تواند برای وضو ایجاد کند).

[="Arial Black"][="Blue"]

نور;952594 نوشت:

سلام
منتظر پاسخ هستیم.[/]

عبد شکور;952616 نوشت:
گاهی اینطور است که ما مسح پشت پا را شروع کرده ایم و در وسط آن هستیم. یعنی قسمت از پا مسح شده و خیس است و قسمت دیگر هنوز خشک است که باید مسح به آنجا برسد. در نیمه راه ، قطره ای از آب موهای سر روی قسمت تر پشت پا (نیمه مسح شده) می ریزد. آیا اشکال ایجاد می کند؟

با سلام و احترام

در این صورت مسح و وضو صحیح است.

عبد شکور;952616 نوشت:
3- میزان مسح سر چقدر است؟ آیا باید فاصله بین مرکز سر تا ابتدای پیشانی مسح شود؟ با کل کف دست باید باشد یا با یک انگشت هم کفایت می کند؟

يك قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پيشانی است جای مسح می باشد، و هر جای اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافی است اگر چه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازای يك انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نمايد.
در فرضی که فرمودید مقدار مسح کافی است.

عبد شکور;952616 نوشت:
4- مسح پا اگر با یک انگشت دست انجام شود صحیح است؟

از نظر عرضی اشکال ندارد از نظر طول باید از سر یکی از انگشتان تا مچ باشد

عبد شکور;952616 نوشت:
5- برای جلوگیری از اسراف در حین وضو، باید پس از شستشوی صورت ،شیر آب را ببندیم و هنگام شستشوی دست راست دوباره باز کنیم و مجددا ببندیم و هنگام شستشوی دست چپ باز کنیم و مجددا ببندیم.

تا قبل از مسح پا با هر دستی ببندید اشکال ندارد بعد از اتمام شستن دست چپ و قبل از مسح پا نباید دست با آب خارجی برخورد کند بنابراین می توانید بعد ازآب ریختن روی دست چپ و قبل از دست کشیدن، آب راببندید سپس دست چپ را دست کشیده و وارد مسح شوید.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است