وصیت امام حسن (ع)

||« وصیت های امام حسن عسکری(ع) به شیعیان از زبان استاد قرائتی »||

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم


وصیت های امام حسن عسکری(ع) به شیعیان
مدت زمان : 26:37
تاریخ پخش: 85/01/17

دانلود سخنرانی
: