وابستگي

مرد وابسته به خانواده را چطور بشناسیم؟

سلام

اگر پای درد دل خانم های متاهل بنشینید، مطمئنا بخش بزرگی از آنها، از وابستگی بیش از حد همسر خود به مادر و سایر اعضای خانواده اش، ناراضی هستند
یکی از دوستان از ارتباط صمیمی همسرش و خواهر ایشون بسیار بسیار ناراحت بودند
در این مواقع چه کاری باید انجام داد؟

سخنراني و خانواده: آيت الله فاطمي نيا: خانواده و خانواده داری-

انجمن: 

[="Tahoma"][="DarkGreen"]پسران ماماني (بچه ننه)
مصيبتي در حوزه تربيت
[/][/]

برچسب: