هفتم صفر

مرد غریب شهر ، ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

انجمن: 

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]

[/TD]

[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 821 align: centerحجر ابن عدی و مخالفتش با صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
چرا امام حسن (ع) این همه همسر داشتند؟
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 821 align: center
علت ازدواج امام حسن (ع) با جعده چه بود؟
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
تیرباران جنازه امام حسن(علیه السلام)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
صحت روضه شهادت امام حسن (علیه السلام)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center


فلسفه گریه بر امام حسین علیه السلام

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
دلایل همراهی نکردن مختار با امام حسن مجتبی علیه السلام
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
ازدواج امام حسن(ع) با جعده با وجود علم غیب امام
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center


عبیدالله بن عباس و ماجرای صلح امام حسن (علیه السلام)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
نماز خواندن امام حسن ع بر جنازه اشعث !
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center
پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center


پرسش ها و پاسخ ها پیرامون سیدالشهدا علیه السلام

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: centerمسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]
غربت امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 823 align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]
غریبِ مدینه اشعار و پیامک ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]
خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]
○۩○ تصاویری با موضوع شهادت غریب بقیع امام حسن مجتبی (ع) ○۩○ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]
دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 823 align: center

[/TD]
[TD="align: center"]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 821 align: center

[TD="align: center"]
کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


[b]content[/b]


کریم دیار تنهایی ، ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

انجمن: 

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

احادیثی گهربار از امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

مرواریدهایی از زبان امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

لقب امام حسن مجتبی علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کردند؟[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نام همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان ها و حکایت هایی از امام حسن علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان هایی از زندگانی امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گوشه ای از فضائل امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گونه شناسی یاران امام حسن علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

انتظارات امام حسن علیه السلام از شیعیان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

علل و عوامل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نگاهی به صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نقش امام حسین علیه السلام در دوران خلافت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

توطئه معاویه در شهادت امام حسن علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
چرا امام حسن علیه السلام از کوزه زهرآلود نوشیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا امام حسن علیه السلام میدانستند که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا امام حسن علیه السلام

قاتل خود را به برادر معرفی نکرد؟ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده با وجود علم غیب امام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا جعده پس از شهادت امام حسن علیه السلام با شخص دیگری ازدواج کرد؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا بعد از شهادت امام حسن علیه السلام بجای فرزندشان امام حسین علیه السلام به امامت رسیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غربت امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

تیرباران شدن امام حسن علیه السلام بعد از شهادت ایشان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

امام حسن علیه السلام و شرکت در نماز جمعه

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

مسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


ماجرای امام حسن علیه السلام و قیصر روم و یزید[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

افسانه کثرت همسران امام حسن علیه السلام و مطلاق بودن آن حضرت


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع) [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نماز خواندن امام حسن ع بر جنازه اشعث ![/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غریبِ مدینه اشعار و پیامک ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]


[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نرم افزار شناخت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1389 ( 28 صفر)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1390 (7 صفر و 28 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1391 (7 صفر و 28 صفر)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1392 (7 صفر و 28 صفر)[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
ویژه نامه سال 1393 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1394 ( 7 صفر )[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1395 ( 7 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

[b]content[/b]

غریب تر از غریب ، ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

انجمن: 

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

احادیثی گهربار از امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center


[TD="align: center"]

مرواریدهایی از زبان امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

لقب امام حسن مجتبی علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کردند؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نام همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان ها و حکایت هایی از امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان هایی از زندگانی امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گوشه ای از فضائل امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گونه شناسی یاران امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

انتظارات امام حسن علیه السلام از شیعیان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

علل و عوامل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نگاهی به صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نقش امام حسین علیه السلام در دوران خلافت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

توطئه معاویه در شهادت امام حسن علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
چرا امام حسن علیه السلام از کوزه زهرآلود نوشیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا امام حسن علیه السلام میدانستند که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا امام حسن علیه السلام

قاتل خود را به برادر معرفی نکرد؟ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده با وجود علم غیب امام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا جعده پس از شهادت امام حسن علیه السلام با شخص دیگری ازدواج کرد؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا بعد از شهادت امام حسن علیه السلام بجای فرزندشان امام حسین علیه السلام به امامت رسیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غربت امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

تیرباران شدن امام حسن علیه السلام بعد از شهادت ایشان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

امام حسن علیه السلام و شرکت در نماز جمعه

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

مسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


ماجرای امام حسن علیه السلام و قیصر روم و یزید
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

افسانه کثرت همسران امام حسن علیه السلام و مطلاق بودن آن حضرت


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نماز خواندن امام حسن ع بر جنازه اشعث !
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غریبِ مدینه اشعار و پیامک ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]


[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نرم افزار شناخت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1389 ( 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1390 (7 صفر و 28 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1391 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1392 (7 صفر و 28 صفر)

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
ویژه نامه سال 1393 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1394 ( 7 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

[b]content[/b]

▫◊₪ مظلوم بقیع ₪◊▫ ویژه نامه هفتم صفر، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

انجمن: 

class: grid width: 500 align: center

اَلسلامُ عَلیکَ یا اَبا مُحَمَّدٍ یا حَسَنَ بْنَ عَلِی اَیُّهَا الْمُجْتَبى یَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ

[TD="align: right"]پرسمان و موضوعات :[/TD]
[TD="align: right"] احادیثی گهربار از امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] مرواریدهایی از زبان امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] لقب امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] آیا امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کردند؟[/TD]
[TD="align: right"] نام همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] داستان ها و حکایت هایی از امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]داستان هایی از زندگانی امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] گوشه ای از فضائل امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]گونه شناسی یاران امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] انتظارات امام حسن علیه السلام از شیعیان[/TD]
[TD="align: right"] علل و عوامل صلح امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]نگاهی به صلح امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]دلائل صلح امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]نقش امام حسین علیه السلام در دوران خلافت امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] توطئه معاویه در شهادت امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"]چرا امام حسن علیه السلام از کوزه زهرآلود نوشیدند؟[/TD]
[TD="align: right"]آیا امام حسن علیه السلام میدانستند که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟[/TD]
[TD="align: right"]چرا امام حسن علیه السلام قاتل خود را به برادر معرفی نکرد؟[/TD]
[TD="align: right"]ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده با وجود علم غیب امام[/TD]
[TD="align: right"]دلائل ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده[/TD]
[TD="align: right"]آیا جعده پس از شهادت امام حسن علیه السلام با شخص دیگری ازدواج کرد؟[/TD]
[TD="align: right"]چرا بعد از شهادت امام حسن علیه السلام بجای فرزندشان امام حسین علیه السلام به امامت رسیدند؟[/TD]
[TD="align: right"]غربت امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]تیرباران شدن امام حسن علیه السلام بعد از شهادت ایشان[/TD]
[TD="align: right"]امام حسن علیه السلام و شرکت در نماز جمعه[/TD]
[TD="align: right"]مسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر[/TD]
[TD="align: right"]ماجرای امام حسن علیه السلام و قیصر روم و یزید[/TD]
[TD="align: right"]افسانه کثرت همسران امام حسن علیه السلام و مطلاق بودن آن حضرت[/TD]
[TD="align: right"] پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع)[/TD]
[TD="align: right"]فرهنگی و رسانه مذهبی :[/TD]
[TD="align: right"] كتاب موبايل چهل حديث امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] دانلود کتاب - حضرت امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"] غریبِ مدینه اشعار و پیامک ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] تصاویری از غریب بقیع امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] دانلود براش نام های امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] سخنرانی های صوتی با موضوع امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"]دانلود صوتی زیارت نامه امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"]40 ثانیه در حرم امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1389 - 28 صفر[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1390 (7 صفر و 28 صفر )[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1391 (7 صفر و 28 صفر)[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1392 (7 صفر و 28 صفر)[/TD]
[TD="align: right"] ویژه نامه سال 1393 (7 صفر و 28 صفر)[/TD]
[TD="align: right"]نرم افزار مذهبی :[/TD]
[TD="align: right"]نرم افزار مذهبی حق الحقیق (سخنان امام حسن علیه السلام) - ویژه اندروید[/TD]
[TD="align: right"]نرم افزار امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: right"]نرم افزار شناخت امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] نرم افزار امام حسن علیه السلام - كريم سفره احسان [/TD]
[TD="align: right"] دانلود نرم افزار - فرهنگ سخنان امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: right"] ارسال کارت پستال صوتی به دوستان[/TD]

[b]content[/b]

دانلود صوت

۷ صفر؛ روز ماتم یا شادی شیعیان؟ + فتاوای مراجع

چون ناصرالدین شاه تولدش در این روز بود و برای اینکه روز تولدش مصادف با شبِ وفات امام جسن مجتبی نباشد تا بتوانند جشن بگیرند این دست کاری را در تقویم کرده اند.

حجت الاسلام شهاب مرادی در سایت شخصی خود در مورد مناسبت های هفتم صفر نوشته است:
از دیرباز در حوزه هزار ساله نجف اشرف هفتم صفر را روز شهادت امام مجتبی علیه السلام می دانند و شیعیان عراق و سایر کشورها نیز در این روز برای سبط اکبر؛ امام مجتبی علیه السلام اقامه عزا می کنند اما در ایران شهادت سبط اکبر بیست و هشتم صفر است همزمان با رحلت پیامبر اعظم. چرا؟ به دلیل اختلاف روایت؛ دو قول برای روز شهادت امام حسن مجتبی نقل شده است:
۱. بیست و هشتم صفر؛ بر اساس نقل شیخ کلینی و شیخ مفید و شیخ طبرسی. رضوان الله علیهم
۲. هفتم صفر ؛بر اساس نقل شهید اول ، کفعمی ، شیخ بهایی ، علامه مجلسی ، مرحوم صاحب جواهر ، شیخ کاشف الغطاء و محدث قمی. رضوان الله علیهم
هر چند حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس معظم حوزه علمیه قم فقط هفتم صفر برای امام مجتبی اقامه عزا می کردند و به امر ایشان در آن روز بازار هم برای اقامه عزا تعطیل می شده و هنوز هم در برخی از بیوت مراجع در قم روز هفتم صفر برای امام مجتبی روضه برپا می شود اما همچنان در تقویم رسمی کشور هفتم صفر روز ولادت امام موسی بن جعفر علیهما السلام درج می شود که بنابر برخی پژوهش های انجام شده قطعا ماه ولادت ایشان ذی الحجه است و هفتم صفر ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه نیست!
و اگر هم ولادت باشد نکته مهم این است که محرم و صفر ماه حزن اهل بیت است و بسیاری از بزرگان ما مانند استاد فقید ما آقای مجتهدی رحمه الله تقیّد داشتدند که در روز هفتم صفر مجلس روضه تشکیل شود و روضه امام مجتبی یا امام کاظم خوانده شود و تاکید می کردند این روزها حتی اگر تولد امام معصوم هم باشد، روز سرور نیست، روزهای اسارت اهل بیت امام حسین و ماه حزن است! و نکته جالبی که می فرمودند این بود که "چون ناصرالدین شاه تولدش در این روز بود و برای اینکه روز تولدش مصادف با شبِ وفات امام جسن مجتبی نباشد تا بتوانند جشن بگیرند این دست کاری را در تقویم کرده اند." که در حد یک احتمال می شود پذیرفت اما قابل تامل است چون واقعا تولد او در همین روز بوده ششم صفر و قبل از آن قول بیست و هشتم مرسوم نبوده و الان هم فقط منحصر به ایران است!
به هر حال سیره مراجع عظام و نظرشان در مورد جشن در ماه صفر همین است و عموم آنها با برگزاری مجلس شادی در ماه صفر که ماه حزن اهل بیت است مخالف هستند.
چقدر خوب است که فقط یک روز یعنی هفتم صفر -با توجه به قوت این قول- به شهادت امام مجتبی اختصاص داده شود تا هم با سایر شیعیان هماهنگ شویم و هم در ایام آخر صفر مجال کافی برای طرح مباحث هویتی و اعتقادی در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد و هیچ یک از دو مناسبت، در یک روز، تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد.
این موضوع در دو جلسه اخیر خطبای برتر کشور با حضور معاریف اهل منبر و رسانه در حوزه علمیه قم مطرح و بحث شد و مقرر شد تا مراتب از سوی حوزه جهت طی مراحل قانونی به شورای فرهنگ عمومی منعکس شود. البته اصلاح این قبیل موارد بیشتر به اهتمام همه ما خصوصا اهالی منبر و هیئتی ها برمی گردد که لازم است به این موضوع و اهمیت آن توجه کنند.
منبع : افکارنیوز

نقل از سبطین