شهادت امام حسن مجتبی (ع)

شهادت امام حسن مجتبی

این صحت داره که 7 صفر روز شهادت امام حسن مجتبی است و به دلیل آنکه در زمان قاجار به علت تقارن بین تولد ناصرالدین شاه و شهادت امام حسن ع زمان شهادت را همزمان با شهادت #حضرت محمد یعنی 28 صفر اعلام کردند

یک آسمان غم ، ویژه نامه شهادت پیامبر اکرم ، امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام

انجمن: 

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

[/TD]

[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: centerتبرک جستن به پیامبر در روایات اهل سنت
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
حقانیت محمّدصلی الله علیه و آله
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center
اجداد خاتم النبین حضرت محمّد صلی الله علیه و آله
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
درسهای زندگی از سيره حضرت محمدصلی الله علیه و آله
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center


زندگي پيامبر صلی الله علیه و آله در دوران کودکي و نوجواني چگونه بوده است؟
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
دلایل همراهی نکردن مختار با امام حسن مجتبی علیه السلام
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
ازدواج امام حسن(ع) با جعده با وجود علم غیب امام
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center


عبیدالله بن عباس و ماجرای صلح امام حسن (علیه السلام)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
نماز خواندن امام حسن ع بر جنازه اشعث !
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center
پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع)
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: centerمسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
غربت امام حسن علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
مختصری از زندگینامه امام رضا علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
نحوه شهادت امام رضا عليه السّلام [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
امام رضا علیه‌السلام نماد فضایل[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
ابعاد شخصیتی امام رضا علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
احاديثي گهربار از امام رضا علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
احادیثی از امام رضا علیه السلام در مورد توبه[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
کتابشناسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
همه جا غم، همه جا ماتم - اشعار و پیامک رحلت پیامبر اکرم (ص)[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

تصاویر ویژه رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

○۩○ تصاویری با موضوع شهادت غریب بقیع امام حسن مجتبی (ع) ○۩○[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
غریب آشنا - اشعار و پیامک ویژه شهادت امام رضا علیه السلام[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

توسل یک مهندس سوئیسی به امام رضا علیه السلام - صوتی زیبا[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
فیلم زیبای روایت آقای قرائتی از ازدواج یک دختر رفتگر با پسر متمول[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[/TD]
[TD="align: center"]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نرم افزار غروب ماتم ویژه رایانه و تلفن همراه - تولید اسک دین[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

بسته نرم افزاری شهادت امام رضا علیه السلام[/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

والپیپر زنده و زيباي ضامن ، ويژه حضرت امام رضا علیه السلام - توليد اسک دين[/TD]

[TD="align: left"][/TD]


[b]content[/b]


غریب تر از غریب ، ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

انجمن: 

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

احادیثی گهربار از امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center


[TD="align: center"]

مرواریدهایی از زبان امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

لقب امام حسن مجتبی علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کردند؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نام همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان ها و حکایت هایی از امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان هایی از زندگانی امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گوشه ای از فضائل امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گونه شناسی یاران امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

انتظارات امام حسن علیه السلام از شیعیان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

علل و عوامل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نگاهی به صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نقش امام حسین علیه السلام در دوران خلافت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

توطئه معاویه در شهادت امام حسن علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
چرا امام حسن علیه السلام از کوزه زهرآلود نوشیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا امام حسن علیه السلام میدانستند که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا امام حسن علیه السلام

قاتل خود را به برادر معرفی نکرد؟ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده با وجود علم غیب امام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا جعده پس از شهادت امام حسن علیه السلام با شخص دیگری ازدواج کرد؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا بعد از شهادت امام حسن علیه السلام بجای فرزندشان امام حسین علیه السلام به امامت رسیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غربت امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

تیرباران شدن امام حسن علیه السلام بعد از شهادت ایشان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

امام حسن علیه السلام و شرکت در نماز جمعه

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

مسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


ماجرای امام حسن علیه السلام و قیصر روم و یزید
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

افسانه کثرت همسران امام حسن علیه السلام و مطلاق بودن آن حضرت


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نماز خواندن امام حسن ع بر جنازه اشعث !
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غریبِ مدینه اشعار و پیامک ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]


[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نرم افزار شناخت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1389 ( 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1390 (7 صفر و 28 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1391 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1392 (7 صفر و 28 صفر)

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
ویژه نامه سال 1393 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1394 ( 7 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

[b]content[/b]

صحت روضه شهادت امام حسن (علیه السلام)

در مورد سبب شهادت امام حسن(ع) مشهور است که وقتی حضرت، سم خورد، در اثر استفراغ پاره های جگر در تشت ریخت. در حالی که اگر جگر تکه تکه شود، انسان زنده نمی ماند تا آن را بالا بیاورد. این قضیه چه توجیهی دارد؟در اکثر روضه های شهادت امام حسن (ع) اینگونه شرح میدن ولی از نظر پزشکی سم میتونه این اثر رو داشته باشه؟

رحلت جانسوز و جان گداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)

[="B Nazanin"]‏‏‏[/][="B Nazanin"] [/][="B Nazanin"]هوالشافی[/][="Times New Roman"][/]

[="B Nazanin"]باعرض سلام و احترام[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]وقت بخیر[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]مدینهشد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]فضاىعالم هستى بود غرق محن امشب[/]

[="B Nazanin"]مکناى آسمان روشن چراغ ماه را کز کین[/]

[="B Nazanin"]چراغلاله شد خاموش در صحن چمن امشب[/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"]در میان حجره یا رب کیست غوغا میکند[/][="Times New Roman"][/]

[="B Nazanin"]شکوه زیر لب ز بی رحمی دنیا میکند[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]همسرش از فرط [/][="B Nazanin"]شادی[/][="B Nazanin"] و شعف کف میزند[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]زین عمل خود را به عالم خوار و رسوا میکند[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"]دلش دریای خون، چشمشبه در بود/ امیدش دیدن روی پسر بود[/][="Times New Roman"][/]

[="B Nazanin"]پدر می[/][="B Nazanin"]‎[/][="B Nazanin"] گشت قلبش پاره پاره/ پسرمی[/][="B Nazanin"]‎[/][="B Nazanin"]کرد بر حالش نظاره[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]پدر چون شمع سوزانآب می شد/ [/][="B Nazanin"]پسر[/][="B Nazanin"] هم مثل او بی[/][="B Nazanin"]‎[/][="B Nazanin"]تاب می شد[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]پسر از پرده [/][="B Nazanin"]‎[/][="B Nazanin"]ی دل ناله سر داد/ پدر هم جان در آغوشپسر داد[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"]کعبه [/][="B Nazanin"]‎[/][="B Nazanin"]ی اهل ولاست صحن و سرای رضا/ شهرخراسان بُوَد کرب و بلای رضا[/][="Times New Roman"][/]

[="B Nazanin"]در صف محشر خدامشتری اشک اوست/ هر که در اینجا کند گریه برای رضا[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]از در باب الجواد میشنوم دم به دم/ یا ابتای [/][="B Nazanin"]پسر[/][="B Nazanin"]، وا ولدای رضا[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"] [/]

[="B Nazanin"]پیشاپیشفرارسیدن رحلت جانسوز و جان گداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) وشهادت امام رضا (ع) بر همه ی مسلمانان جهان به ویژه بر شما و خانواده محترمتانتسلیت باد[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]برای همه مسلمین دعابفرمایید[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]التماس دعای مخصوص[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]یاعلی[/][="B Nazanin"][/]

[="B Nazanin"]خدانگهدار[/][="B Nazanin"][/]

گلچین روضه و سینه زنی از رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)


کاملترین مجموعه اجرا شده روضه و سینه زنی از گلچین روضه و سینه زنی از رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) سالهای گذشته در قالب ۱۲۲ قطعه با مداحی حاج منصور ارضی ، حاج محمودکریمی ، حاج محمدطاهری ، حاج سعید حدادیان ، حاج حسن خلج ، حاج سیدمهدی میرداماد ، حاج حسین سیب سرخی ، حاج مجید بنی فاطمه ، کربلایی حمید علیمی ، حاج علی اکبری به صورت صوتی دانلود میباشد.

مجموعه اشعار آیینی ویژه مناسبتهای دهه آخر ماه صفر المعظم از شاعران معروف


مجموعه اشعار آیینی ویژه مناسبتهای دهه آخر ماه صفر المعظم از شاعران معروف کشور با موضوع های اربعین حسینی و شهادت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) به صورت PDF آماده دانلود میباشد.


دریافت فایل اشعار: