غریب تر از غریب ، ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

تب‌های اولیه

61 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
غریب تر از غریب ، ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

احادیثی گهربار از امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center


[TD="align: center"]

مرواریدهایی از زبان امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

لقب امام حسن مجتبی علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

آیا امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کردند؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

نام همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام [/TD]

[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان ها و حکایت هایی از امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

داستان هایی از زندگانی امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گوشه ای از فضائل امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

گونه شناسی یاران امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

انتظارات امام حسن علیه السلام از شیعیان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

علل و عوامل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نگاهی به صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل صلح امام حسن علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نقش امام حسین علیه السلام در دوران خلافت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

توطئه معاویه در شهادت امام حسن علیه السلام


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
چرا امام حسن علیه السلام از کوزه زهرآلود نوشیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا امام حسن علیه السلام میدانستند که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا امام حسن علیه السلام

قاتل خود را به برادر معرفی نکرد؟ [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده با وجود علم غیب امام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دلائل ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا جعده پس از شهادت امام حسن علیه السلام با شخص دیگری ازدواج کرد؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

چرا بعد از شهادت امام حسن علیه السلام بجای فرزندشان امام حسین علیه السلام به امامت رسیدند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غربت امام حسن علیه السلام [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

تیرباران شدن امام حسن علیه السلام بعد از شهادت ایشان


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

امام حسن علیه السلام و شرکت در نماز جمعه

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

مسئولیت های امام حسن علیه السلام در دوران پدر


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


ماجرای امام حسن علیه السلام و قیصر روم و یزید
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

افسانه کثرت همسران امام حسن علیه السلام و مطلاق بودن آن حضرت


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پژوهشی در علت تغییر تاریخ شهادت امام حسن(ع)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نماز خواندن امام حسن ع بر جنازه اشعث !
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

غریبِ مدینه اشعار و پیامک ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

خورشید بقیع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]


[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دانلود مرثیه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

نرم افزار شناخت امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


کتاب مالتي مديا از توليدات اسک دين- 40 داستان امام حسن علیه السلام
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1389 ( 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1390 (7 صفر و 28 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1391 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1392 (7 صفر و 28 صفر)

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
ویژه نامه سال 1393 (7 صفر و 28 صفر)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1394 ( 7 صفر )

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

[b]content[/b]

آيا شده بال و پرت آتش بگيرد
هر چيز در دور و برت آتش بگيرد
آيا شده بيمار باشی و نگاهت
از نيش خند همسرت آتش بگيرد
آيا شده يک روز گرم و وقت افطار
آبی بنوشی ... جگرت آتش بگيرد
آيا شده تصويری از مادر ببينی
تا عمر داری پيکرت آتش بگيرد
می گريم از روزی که می بينم برادر
در کوفه موی دخترت آتش بگيرد
می گريم از روزی که می بينم برادر
از هرم خاکستر سرت آتش بگيرد
آه ... از خنکهای گلويت بوسه ای ده
تا قبل از اينکه حنجرت آتش بگيرد
آقا بس است ديگر مگو از شعله هايت
ترسم که جان خواهرت آتش بگيرد


در کربلا هر چند با دقت بگردی
چیزی به جز عشق و صفای مجتبی نیست
کرب وبلا با آن همه داغ مصیبت
همپایه ی درد و بلای مجتبی نیست
طوری تمام هستی اش وقف حسین شد
انگار قاسم هم برای مجتبی نیست
او جای خود دارد در این دنیا مجال ِ
رزم آوری بچه های مجتبی نیست
یا اهل العالم ما گدای مجتبائیم
ما خاک پای خاک پای مجتبائیم
آیا شده بال و پرت افتاده باشد
در گوشه ای از بسترت افتاده باشد
آیا شده مرد جمل باشی و اما
مانند برگی پیکرت افتاده باشد
آیا شده در لحظه های آخرینت
چشمت به چشم خواهرت افتاده باشد
من شک ندارم که عروس فاطمه نیست
وقتی به جانت همسرت افتاده باشد
آیا شده سجاده ات هنگام غارت
دست سپاه و لشگرت افتاده باشد
مظلوم و تنها و غریب عالمین است
گریه کن غم های این بی کس حسین است

علی اکبر لطیفیان

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست
یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست

بر گریه ی زهرا قسم مدیون زهراست
چشمی که گریان عزای مجتبی نیست

وقتی سکوتش این همه محشر به پا کرد
دیگر نیازی به صدای مجتبی نیست

در کربلا هر چند با دقت بگردی
چیزی به جز عشق و صفای مجتبی نیست

کرب وبلا با آن همه داغ مصیبت
همپایه ی درد و بلای مجتبی نیست

طوری تمام هستی اش وقف حسین شد
انگار قاسم هم برای مجتبی نیست

او جای خود دارد در این دنیا مجال ِ
رزم آوری بچه های مجتبی نیست

یا اهل العالم ما گدای مجتبائیم
ما خاک پای خاک پای مجتبائیم

آیا شده بال و پرت افتاده باشد
در گوشه ای از بسترت افتاده باشد

آیا شده مرد جمل باشی و اما
مانند برگی پیکرت افتاده باشد

آیا شده در لحظه های آخرینت
چشمت به چشم خواهرت افتاده باشد

من شک ندارم که عروس فاطمه نیست
وقتی به جانت همسرت افتاده باشد

آیا شده سجاده ات هنگام غارت
دست سپاه و لشگرت افتاده باشد

مظلوم و تنها و غریب عالمین است
گریه کن غم های این بی کس حسین است

[=Times New Roman]السلام علیک یا غریب مادر

[=Times New Roman]

یا امام حسن مجتبی علیه السلام

[=Times New Roman]

نیمۀ شب زهر بر داغ دلم کاری شده
غربتم در خانه ام عمریست تکراری شده

خون دلهایی که خوردم از لبم جاری شده
خواهرم زینب کجایی موقع یاری شده

من که عمری مهربانی کرده ام با اهل شهر
قسمتم آخر ز دست همسرم گردید زهر

من که عمری گریه کردم از فراق یارها
گریه کردم با نظر بر تیغ ها ، مسمارها

گریه کردم با نگاهی بر در و دیوارها
با عبور از کوچه های شهر مُردم بارها

از در و دیوار های شهر دیگر خسته ام
روضه خوان حیدر و آن دستهای بسته ام

نیست مثل من کسی از راز مادر باخبر
گفت نگذارم شود از کوچه حیدر با خبر

گرچه بابا بود از جریان آن در با خبر
نه پدر ، زآن ، با خبر شد نه برادر باخبر

من فقط دیدم که پرپر بر زمین افتاده بود
گوشواره گم شد و مادر زمین افتاده بود

رفتن از ماندن به یادِ داغِ مادر بهتر است
وقت جان دادن سرم بر پای خواهر بهتر است

گر تو باشی زینبم حال برادر بهتر است
دیدن خون جگر در تشت از سر بهتر است

خواهرم زینب پس از این هستیِ من هستِ تو
قاسم و عبداللهم را میسپارم دست تو

مهدی مقیمی

امام حسن عليه السلام :

آنچه به من مى رسد، زهرى است كه با دسيسه به كامم ريخته مى شود،
امّا اى ابا عبد اللّه هيچ روزى مانند روز [مصيبت] تو نيست .

الأمالى، صدوق ، ص 177 .


یاکریم , کریم می باشم من حسینی ز دولت حسنم / عاقبت بین روضه میمیرم , جامه نوکری شود کفنم

[="Times New Roman"][="Navy"]

ان شاالله

[/]

تسلیت مناسبتهای آخر ماه صفر
باعرض سلام و ادب
وقت بخیرغمی در سینه ام می جوشه امشب
چراغ آسمون، خاموشه امشب
گمونم پیرهنِ مشکیشو، زهرا (علیهاالسلام)
به جای مادرش، می پوشه امشب!

آرزوی زینبه با هزار غم و محن
که تو روز تشییع بشه بدن امام حسن
ای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد
بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد

در سوگ نبی جهان سیه می پوشد
در سینه، دل از داغ حسن می جوشد
از ماتم هشتمین امام معصوم
هر شیعه ز درد، جام غم می نوشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
التماس دعا

عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است
گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است
این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء
این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است
بانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگر
رحلت ختم رسولان و عزای حسن است

چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است/ تمام آسمان و زمین بی قرار و غمگین است/ بزرگتر ز غم مجتبی (ع) و داغ رضا(ع)/ فراق فاطمه با خاتم النبیین (ص) است
التماس دعا

رحلت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص)
و سبط اکبرش:آقا امام حسن مجتبی(ع) و
ولینعمتمون آقا علی ابن موسی الرضا(ع)
را خدمت همه ی عزیزان و عزاداران آن حضرات تسلیت عرض مینمایم.

یاعلی مدد
التماس دعا
باتشکرفراوان

#حضرت_محمد_صل_الله_علیه_و_آله #امام_حسن_علیه_السلام

☑️ بند اول

آخرِ ماهِ صَفره
نوحه خونن فرشته ها
هم بر رسول خاتم و
هم بر امامِ مجتبی

آه
گردیده توام بر آلِ حیدر
داغ پیمبر با سبط اکبر

یا مصطفی و یا حسن
نوای آسمونه

به یاد بابا و پسر
فاطمه روضه خونه

وای ... از دل زهرا

☑️ بند دوم

شده به دست فتنه ها
خاموش چراغِ مدینه
دلِ تموم عاشقا
گرفته داغِ مدینه

آه
آتیشِ قلبه اهل ولایت
سوز نبوّت آهِ امامت

آی مدینه ، آی مدینه
بگو پیمبرت کو

کریم آل فاطمه
آن سبط اکبرت کو

وای... از دل زهرا

☑️ بند سوم

عزای ختم الانبیا
اتم عظمای همه است
مَطلَع شعرِ غربت و
غمِ علی و فاطمه است

آه
عدّه ای کافر سوره ی کوثر
آتیش و هیزم روضه ی مادر

صد آفرین و مَرحَبا
به مردمِ مدینه
گل ، پرپر و هم غنچه شد
پرپر به دست کینه

وای... از دل حیدر

☑️ بند چهارم

امام حَسَن به نوکرا
میگه با اشک لاله گون
تو مجلس عزای من
روضه ی مادر و بخون

آه

قاتلِ من نَه زهر جفا بود
صدای سیلی تو کوچه ها بود

گلِ بهار عمرم و
خزون کینه پَژمُرد
یه وقت دیدم که مادرم
تو کوچه ها زمین خورد

آه... مظلومه مادر

#مرثیه #امام_حسن_علیه_السلام

دیگر یگانه شاهد آن کوچه ی غم
در بستر افتاده ز زهر کین اعدا

میخواند هر دم زیر لب کز بعد کوچه
آماده گشتم از برای ترک دنیا

زیر لبانش زمزمه دارد که این زهر
شیرین تر است از کوچه و ظلم و ستم ها

کوچه نگو قطب تمام ظلم و کینه
کوچه نگو دار مکافات و بلایا

مُردم همانجایی که دنیا تار گشت و
گم کرد راه خانه را چشمان زهرا

اما نمیدانم چرا بعد از همین غم
قدش کمان شد دختر کم سن طه

شاید که بر روی زمین دنبال چیزیست
شاید که جایی گم نموده زیورش را

مادر به من میگفت فرزندم حسن جان
چیزی نگو از این وقایع پیش بابا

از آن زمان شد که چنین بی روح و سردم
غیر از غم و غصه نشد دل هیچ ماوا

آنقدر این راز مگو سنگین و سخت است
تابی ندارم تا بمانم دیگر اینجا

#علی_صباغی

#زمینه #شور #امام_حسن_علیه_السلام

☑️ بند اول

غریب زهرا س و . کریم دنیایی
فرشته ها میگن . آقایی. آقایی
اگرچه سرداری . امام بی یاری
حتی توی خونت . تنهایی. تنهایی

منم غرق غم تو // دل من حرم تو

بمیرم که مثل داداشت مظلومی
بمیرم غریبی شهیدی مسمومی ۲

تو سبط اکبری حسن جان
لاله پرپری حسن جان
غریب مادری حسن جان ۲
................. حسن عزیز زهرا س . واویلا

☑️ بند دوم

زهر جفا کرده . قلب تو رو پاره
چشمای تو داره . می باره. می باره
برا حسینت که . تشنه میشه کشته
بچه هاشم میشن . آواره. آواره

میری و به نوایی // به فکر کربلایی

شعار لب تو با اشک و سوز و آه
لا یوم کیومک یا اباعبد الله ۲

گرچه برادرت حسینه
همیشه یاورت حسینه
نوای آخرت حسینه ۲

صبوری اما پهلوانی
شیر جمل و نهروانی
تو عموی صاحب زمانی ۲
................. حسن عزیز زهرا س . واویلا

#حسین_محمدی_فام

#امام_حسن_علیه_السلام

ای مسیحای کرامت یاحسن
ای سلیمان سخاوت یاحسن

چشمه ی جوشان احسان و کرم
زمزم جود و کرامت یاحسن

سایه ی صلحت همیشه مستدام
اسوه ی صبر و شجاعت یاحسن

میکند غارت ز تو سجاده را
دشمنت گاه عبادت یاحسن

خونجگر از داغ عاشورا تویی
از ولادت تا شهادت یاحسن

سوخت دلها تا که گفتی یاحسین
نیست مثل کربلایت یاحسن

قاسمت با جلوه های حیدری
کربلایی شد به جایت یاحسن

تیرباران تو ای جان رسول
کی بود مزد رسالت یاحسن؟

قبر بی شمع و چراغت کرده است
غربتت را بی نهایت یاحسن

نیست گریان هر که گرید بهر تو
دیدگانش در قیامت یاحسن

تو دعا کن تا شود امر فرج
با دعای تو اجابت یاحسن

از «جهانی» زائر دلداده ات
روز محشر کن شفاعت یاحسن

#اسماعیل_پورجهانی

#امام_حسن_علیه_السلام

نام تو آغشته شد با واژه هایی پر غبار
تا بگویم اسم تو دارم صدایی پر غبار

می نشینم روی خاک از غربت بی حد تو
دارم از اندوه تو حال و هوایی پر غبار

تا که ذکر نام تو بر لب نشسته اِی غریب
گرد و خاکی شد به پا از کوچه هایی پر غبار

تا که می بینم بقیع و بارگاه خاکی ات
گوییا بینم بهشت دلربایی پر غبار

این چنین آیا کسی دیده به مُلک عالمین
پادشاه عالم و صحن و سرایی پر غبار ؟

غربت خاک بقیعت دل شکست از آسمان
گوییا عرش خدا دارد نمایی پر غبار

همره ذکر حسن گویم به لب یابن الحسن
کی شود از کوچه ی غربت بیایی پر غبار

#محمد_مبشری

#امام_حسن_علیه_السلام

در کوچه ها برای خودت گریه می کنی
یک عمر پا به پای خودت گریه می کنی

سی سال می شود که تو در هیات دلت
با ذکر روضه های خودت گریه می کنی

تنها خودت برای خودت سینه می زنی
در محضر خدای خودت گریه می کنی

سیلی چرا؟ هجوم چرا؟ ناسزا چرا؟
با این چرا چرای خودت گریه می کنی

با تو فقط نه شهر، که این خانه خائن است
از بخت بی وفای خودت گریه می کنی

این روضه های لخته شده داغ مادر است
با تشت در بلای خودت گریه می کنی

تشت و حسین و زینب و ... ذهنت کجا پرید؟!
با یااخا اخای خودت گریه می کنی

#امیر_عظیمی

#زمینه #امام_حسن_علیه_السلام

☑️ بند اول

امام حسن ؛ از داغت چشم فلک میباره
غریب آقام ؛ که قبرت سایبونم نداره
روشنیه ؛ شبهاش نورِ ماهِ و ستاره

دلم حیرونه برات میخونه
چرا قبرِ تو هنوز ویرونه

جانم فدای ِ غم و صبرت آقا
دنیا نمی فهمه که قدرت آقا
پر از غباره اگه قبرت آقا

جانم فدای کلام و مرامت
آقا من هستم غلامِ غلامت
شش دنگ قلبم سندشد بنامت

جانم حسن جان حسن جان حسن جان

☑️ بند دوم

دارم میرم ؛ با یه قلب پرغم و شراره
دارم میرم ؛ بارون چشای ِ من میباره
دارم میرم ؛ بایاد کوچه و گوشِ پاره

آه می بارم تمومه کارم
بیا ای مادر دمی کنارم

یادم نمیره چی اومد سرِ تو
خون می چکید از پرِ معجرِ تو
دیگه نمی دید چشایِ ترِ تو

یادم نمیره رخِ ماهِ نیلی
می زد تو رو آخه با چه دلیلی
مادر نشد که سپرشم به سیلی

آه و واویلا واویلا واویلا

☑️ بند سوم

دارم میرم ؛ راحت میشم از غمِ مدینه
سبزه تنم ؛ دارم آتیشی میونِ سینه
به تابوتم ؛ تیر کینه و جفا می شینه

من سردارم ولی بی یارم
چشامو دارم رو هم میذارم

لایوم کیومک ، حسین ای برادر
دارم می بینم جلو چشم خواهر
قاتل جدا می کنه از تنت سر

لایوم کیومک ، حسینِ شهیدم
من آه مادر تو کوچه شنیدم
امّا تنِ ارباً اربا ندیدم

مظلوم حسینم حسینم حسینم

#حسین_رحمانی

#امام_حسن_علیه_السلام

پیراین میکده بادیده ي تر ریخت بهم
دم افطار ویا وقت سحر ریخت بهم

زهرملعونه تمام بدنش آب نمود
اثر زهرچنین بود. جگر ریخت بهم

ناگهان سوخت تمامی پروبال حسن
خواهر دردانه ازبهر خبر ریخت بهم

رفته خاکستر عاشق به سرکوی حسن
دگرازعشق همه رد و اثر ریخت بهم

آتش زهر همه‌بال وپرش سوزانده
ازغم دوست پر اهل هنر ریخت بهم

دست وپا میزدی ویارنبود دربر تو
خواهرت آمدو درگوشه ی در ریخت بهم

ظرف آلوده تنت راچقدر آزرده
حسن از زهره شرربار دگر ریخت بهم

آب زهرآلوده ای جان تورا آتش زده
بر زمین خورده ای وآه‌ جگر ریخت بهم

آه(مجنون)نشودکس چوحسن پاره جگر
حسن از زهمسرملعونه دگر ریخت بهم

#آرمین_غلامی (مجنون‌کرمانشاهی)

#امام_حسن_علیه_السلام

سلام ِ من به حَسَنْ شاهِ بی مِثال و قَرین
سلام ِ من به حَسَنْ نورِ چشم ِ اهلِ یقین

سلام ِ من به صفایَش به صُلحِ بی مَثَلَش
سلام ِ من به حَسَنْ پیشوایِ اهلِ یمین

سلام ِ من به تو ای جلوه گاهِ حضرتِ حق
سلام ِ من به تو اُستادِ جبرئیلِ امین

سلام ِ من به تو ای قبله ی بدونِ حرم
سلام ِ من به تو ای نورِ آسمان و زمین

سلامْ میدَهَمَت ای سرورِ قلبِ نبی
اِی آنکه حبِّ تو باشد کلیدِ خُلدِ برین

هزارْ شُکرْ که هستم غلام ِ درگَهِ تان
نباشَدَم به جهان منصبی فراتر از این

#افشین_منصوری_فر

#امام_حسن_علیه_السلام

قوتت همه شب خون جگر بود حسن جان
گريان ز غمت چشم سحر بود حسن جان

از دوست و دشمن به تو پيوسته ستم شد
مظلومي تو ارث پدر بود حسن جان

مادر که زمين خورد تن پاک تو لرزيد
تنها کمکت اشک بصر بود حسن جان

از طعنه و از زخم زبان هاي پياپي
هر دم به دلت زخم دگر بود حسن جان

شد قلب تو مجروح تر از جسم برادر
کز او جگرت سوخته تر بود حسن جان

گر ماه حسين بن علي بود محرم
ماه غم تو ماه صفر بود حسن جان

هر کس به تنش زخم رسد از دم شمشير
زخم تو به تن نه، به جگر بود حسن جان

در کوچه و در مسجد و در خانه مغيره
پيوسته تو را پيش نظر بود حسن جان

در راه حسين بن علي چار فداييت
در کرببلا چار پسر بود حسن جان

"ميثم" که سخن از دل سوزان تو مي گفت
شعرش به دل شيعه شرر بود حسن جان

#استاد_غلامرضا_سازگار

#امام_حسن_علیه_السلام

در جگر می سوزد آهى در گذر از کوچه ها
خاطراتی دارم اما بیشتر از کوچه ها

آن چه دیدم را نگفتم لحظه ای با مادرم
آن چه دیدم را نگفتم با پدر از کوچه ها

یک کبوتر، نامه ای در دست... بس کن!بگذریم!
جمع کردم بعد از آن یک مشت پَر از کوچه ها

از دوشنبه می رود تا کربلا ، تیر سه سر
می رود بر حلق قاسم نیشتر از کوچه ها

کوچه ها یک روز سیلی، کوچه ها یک روز تیر
دائما می بارد آری دردسر از کوچه ها

شام کوچه، کوفه کوچه، در مدینه کوچه بود
زینب از من بیشتر دارد خبر از کوچه ها

شام اگرچه شام اما صبح محشر می شود
می رود بر نیزه خورشید و قمر از کوچه ها

#مجید_لشکری

از لغت نامه سِزَد پاک شود اسم کریم

مکتوب شود بجای آن نام حسن(ع)...

#محمد_بیات

#امام_حسن_علیه_السلام

از هر غریب در وطنِ خود غریب تر
از هرچه روضه، روضه ات آقا عجیب تر

زهر جفا چه کرد به جسم مطهرت
ای ناله های تو ز جگر پرلهیب تر

خوردی زمین و کاسه ی صبرت شکسته شد
گودال قتلگاه تو در هجره شیب تر

نشنیده ماند ناله ی ای وای مادرت
از بسکه بود همسر تو نانجیب تر

یک عمر یادِ آن در و دیوار بوده ای
از کودکی به جانِ تو غم ها نصیب تر

#رضا_باقریان

امام_حسن_علیه_السلام

من حسینم که صفا بخش دو عالم هستم
سالها صاحب شبهای محرم هستم

من حسینم که برایم همه زاری دارند
تا بیایند حرم لحظه شماری دارند

سالها هست که یک عالمه زائر دارم
یک جهان منبری و شاعر و ذاکر دارم

دور و نزدیک همه از سر صبحی تا شام
همه با عرض ارادت شده مشغول سلام

عاشقان روز و شب سال به من می گریند
خوب و بد باز به هر حال به من می گریند

همه هستند عزادار، چهل شب گریان
به من و حال پریشانی زینب گریان

اربعین را همه دیدید چه شد دور و برم
چقدر زائر دلسوخته آمد به حرم

گر چه در هر دو جهان عاشق و مجنون دارم
ولی از غربت یک مرد دلی خون دارم

نام او می برم و لرزه می افتد به تنم
من جگر سوختهء غربت و داغ حسنم

تو که زوار نداری به فدای تو حسین
حرم انگار نداری به فدای تو حسین

دوستان تو کم و دشمن تو بسیار است
آنچه در دور و بر خویش نداری یار است

مثل تو هیچ کسی این همه بی زائر نیست
در همه سال چرا روضهء تو دائر نیست

روضه هم باشد اگر باز همه بی خبرند
گریه کن هات برادر چقدر مختصرند

یاد داری چقدر عبد و مطیعت بودم
سالها زائر شبهای بقیعت بودم

کاش می شد بدهم باز خدا را قسمت
تا که زوار خودم را بفرستم حرمت

چقدر طعنه به تنهایی تو همسر زد
دوست زد زخم زبان،دشمن تو خنجر زد

پشت خیمه همۀ لشگر تو آماده
تا که بیرون بکشند از قدمت سجاده

دوستانت همگی عرض ارادت دارند
جنگ بر پا نشده نیت غارت دارند

باز هم شکر که در خیمه نیامد آتش
یا که بی تاب نشد هیچ کسی وقت عطش

گر چه بر خیمهء تو پنجه گشودند حسن
زن و فرزند تو در خیمه نبودند حسن

از تو سجاده و از من بدنم غارت شد
زنده بودم به خدا پیرهنم غارت شد

#مجتبی_شکریان

بین سرداران غریب و بین منزل هم غریب
تا که می گویم حسن؛ غربت تبادر می کند

نمی‌دانم چه سری دارد این نام مسیحایی
حسن می‌خوانم و دیوار و در، مظلوم می‌گویند

یا کریم اهل بیت؛

هرچند آفریده خدا چهارده کریم
اما یکی از آن همه را سفره‌دار کرد

ما را پیاده کرد سر سفره شما
این کشتی حسین، که ما را سوار کرد

جمل، شترکه زمین خورد زیر لب گفتم
خدا به خیر کند با حسن چه خواهد کرد

مدینه، تیر و تابوت، کینه ای شتری
و در ادامه‌ی این شعر گریه بایدکرد

حسن جان؛

هرکسی کام دلی آورده در کویت به دست
ما هم آخر در غمت خاکی به سر خواهیم کرد

حسن جان؛

خسته ام از همه ی شهر و گرفتارانش
کرمی کن که دلم صحن بقیع می خواهد...

یا امام حسن؛

لحظه یِ مرگم، مجالم داد اگر دستِ اجل
دوست دارم بعد اشهد هم، بگویم یا حسن...


#حسـن_جان

یک ﺷﺐ ﺩﻭ #ﺷﺐ نہ
بلکہ #ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺁﺯﮔﺎﺭ

ﻛﺎﺑﻮﺱ #ﻛﻮچہ ﺍﺯ ﺳﺮ
ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ #ﻧﺪﺍﺷﺖ#امام_حسن_ع_مناجات

زیبا ترین طلیعه ی ناب غزل ، حسن
در بحث جود واژه ی ضرب المثل ، حسن

ذکر لب زمین و زمان تا ابد حسین
ذکر لب حسین بود از از ازل ، حسن

منظومه ای زشعر اگر خط کند قلم
باید که استعاره شود با زحل ، حسن

راه خدا یکیست ، مسیرش ولی دوتاست
حَیِ عَلی اَلحُسین و خَیرو العَمَل حسن

آقای ما ، اَشجَع اولاد حیدر است
یعنی که وقت رزم بود بی بدل ؛ حسن

پِی کردن شتر شَبَحِ رزم هم نبود
فرصت نشد که جلوه کند در جمل، حسن

مارا درست ؛ گرچه خریدستمان حسین
اما به ذات بوده دلیلو علل حسن

آل علی و فاطمه هر یک شکر ، ولی
تفسیر تین گواه ؛ که باشد عسل،حسن#امام_حسن_ع

از هر غریب در #وطنِ
خود #غریب تر
از هرچہ #روضہ،
روضہ ات آقا #عجیب تر

#زهر جفا چہ کرد
بہ #جسم مطهرت
ای #نالہ های تو ز
جگر پر #لهیب تر

آيت عظمي عليّ و محشر كبري حسن
عالي و اعلا عليّ و والي و والا حسن

حبل محكم مرتضي و بهترين دم مجتبي
عروة الوثقي عليّ و واژه ي زيبا حسن

"سوره ي انسان"عليّ و "سوره ي يس"حسن
عَلّمَ الاَسما عليّ و أحسنُ الاَسماء حسن

حاكم خلقت عليّ و شافع أمّت حسن
قادرِ مطلق عليّ و مالك دلها حسن

زينت دوش رسول الله هستند اين دوتن
جان پيغمبر عليّ و دلبر طاها حسن

اوّلين نور دل صدّيق اكبر مجتبي ست
اوّلين دردانه ي صدّيقه ي كبري حسن

ذكر پرواز ملك تا آسمان هفتمين
سرّ معراج نبي در ليلة الاسرا حسن

در عطوفت، در جلالت، درشُكوه و مرتبت
آينه گردان كه نه، آئينه ي زهرا حسن

در جَمَل بر عالمي اين نكته ثابت شد كه هست
رونوشتِ حيدر كرار در دنيا حسـن

بشنو از روح الامين كه : لافتي الاّ علي
بشنو از روح القُدُس كه : لافتي الاّ حسن

ثاني إِثنَيْــنِ رسول الله در زهد و وَرَع
در كرامت چون كرام الكاتبين، يكتا حسن

بي كسي، غربت، تحمّل،صبر، داغي بر جگر
تك تك اين واژه ها را مي شود معنا حسن

چاه مخصوص غم مولاست كه در بين طشت
ريخت همراه جگر، درد دل خود را حسن

بين كوچه، بين خانه، بين مسجد، در سپاه
هرطرف رو مي كنم تنها حسن، تنها حسن

او گذشت از سهم خود تا ذكر ما اين گونه شد
يا حسين و يا حسين و يا حسين و يا حسن

خورده بر تابوت او هفتاد چوب تير و هست
پيشواز ظهر خون آلود عاشورا حسن

زهری پلید بر جگرش کارگر شده
اقای غصه ها نفسش مختصر شده

کم کم تمام حجم تنش اب میشود
مانند فاطمه بدنش اب میشود

خواهر رسید و فاجعه را در نظاره شد
از شعله های خون لبش در شراره شد

میدید زخم کوچه دهان باز کرده است
راز مگوی کوچه زبان باز کرده است

از عهد کودکی جگرش پاره پاره است
"او کشته ی شکستن یک گوشواره است"

در کوچه دست سنگ دلی از سرش گذشت
یادش نمیرود که چه بر مادرش گذشت

از ضرب کینه چادر مادر به گل نشست
همراه گوشواره غرور پسر شکست

دیوار را هنوز به یادش می اورد
مسمار را که هیچ ز خاطر نمی برد

سم را بهانه کرد که راحت شود مگر
از خاطرات کوچه و کابوس میخ و در

#امام_حسـن_ع_شهادت

شکر خدا که بر دل من کارگر شدی
مرهم شدی شراره شدی شعله ور شدی

آتش گرفتی عاقبت از سوز و آه من
تا که ز غصه های دلم با خبر شدی

دیگر زمان لحظه شماری به سر رسید
در شام بی کسی و غریبی سحر شدی

دیدی نمانده تاب و توان پریدنم
ای زهر آمدی و مرا بال و پر شدی

گفتم رها ز خاطره ها می شوم ولی
در ذهن من تداعی دیوار و در شدی


#یا_امام_حسن_ع

ما را بشناسید بنام حسنیون
منصوب به شاه و ، به مقام حسنیون

ما کفتر بام حسنیم و همه عالم ...
چون کفتر جلدند ، به بام حسنیون

با ذکر "حسن جان" و "حسن جان" و "حسن جان"
یک خمره عسل هست به کام حسنیون

ما نوکرِ هر روزه ی این شاهِ کریمیم
از شاه ، رسد رزق مدام حسنیون

هر روز ، گدا آمده بر خوان گدایش
از بسکه کریمند ، تمام حسنیون

تا هست ، حسن ، هیچ کجایی نروم ، چون ...
شد نوکریِ غیر ، حرامِ حسنیون

با ذکر "حسن جان" و "حسن عشق" بمیریم
اینگونه بوَد حسن ختام حسنیون

در روز قیامت همه اینگونه بگویند
فرزند علی هست ، امام حسنیون

یک روز بیاید که حرمساز شویم و
باشد به ضریح ، عرض سلامِ حسنیون

تبدیل شود این عربستان سعودی
یک روز به این نام ، "نظام حسنیون"

امام_حسن_ع_مناجات

تا بخشش عطای کریمان همیشگی ست
در این محیط بوی خوش نان همیشگی ست

انها گدایشان غم فردا نمیخورد
اینجا بنای سفره احسان همیشگی ست

دست کریم خسته بخشش نمیشود
هر چند التماس گدایان همیشگی ست

اقایی و کمال حسن جان فاطمه
مانند ایه ایه قران همیشگی ست

از عرش و فرش بر در او صف کشیده اند
اینجاست رفت و امد مهمان همیشگی ست

در خشکسال زندگی و قحطی امید
در خانه اش ترنم باران همیشگی ست

لبخند او خلاصه هر مهربانی است
رو به گدا تبسم ایشان همیشگی ست

✨سلام
غریب تر از هر غریب!
✨سلام
مزار بی چراغ
تربت بی زائر
بهشت گمشده!

شهادت
امام حسن مجتبی(ع)
تسليت باد

#یا_حسن_جان

بر تَن و قامت شهر رَخت عزا جامه کنید

بوی تابوت پُر از تیر حسن می آید

[=113]مدینه این شب‏ها، قلبِ غم‏زده عالم است. چشم دل که بگشایی، خاکستر مرگ بر سر و روی مردمانش می‏ پاشد و در داغ هجران محبوب، روی غمزده احساس را می‏ خراشد.
کاش مثنوی غربتش را ورق بزنی تا تو را هم‏راز سینه ‏ای کند که هرگاه در فراق رسول خدا ص ، در تنگنای پرآشوب روزگار محبوس می‏ ماند، عطر یار سفر کرده را از شمیم بهشتی پاره جانش حسن علیه ‏السلام می‏ بویید!
بارها از دریچه چشمان غفلت زده مردمش دیده بود که پیامبر، دو ریحانه آسمانی‏اش را بر روی پاهای معراج ‏رفت ه‏اش می ‏نشاند و لبان مبارک خود را بر غنچه لب‏هایشان می‏ گذاشت؛ گویی که گل‏های بهشت خدا را می ‏بوید و می ‏بوسد.
اگر دل به داغ‏های سینه ‏اش داده ‏ای، می‏دانی که در پاره ‏های جگر کدام شقایق دل‏سوخته ‏اش متحیر مانده و شادابی و شکوه روزهای حضور پیامبر را به تنهایی و بی‏کسی کدام فرزند غریب او وا داده است.
امشب، رد اشک‏ها را که بگیری، تو را یکسره تا سال‏های پربهاری خواهد برد که پاره تن زهرا و علی علیه‏ السلام ، بر پشت دو تا شده اشرف عالمیان در محراب عبادت، می ‏نشست و خدا می‏داند که سجده پیامبرش، به جهت آن طولانی می‏ شد که مبادا دردانه اهل آسمان آزرده گردد.
امشب، پلک‏های مدینه تا صبح، میزبان سپیدی بال‏های روشن ملائک است؛
خیل فرشتگانی که آمده ‏اند، تک ‏ستاره جوانان بهشت را بر روی دستان زمین، رصد کنند..........‌.‌‌‌‌‌........

⚫️⚫️⚫️⚫️

[=113]زیارتنامه امام حسن مجتبی ع

[=113]#امام_حسن #مرثیه_امام_حسن

□اي اهل مدينه، فتنه بنيان مکنيد
□بر آل علي، این‌همه عصيان مکنيد
□گر لاله نريزيد به تابوت حسن
□شرمي ز رسول، تیرباران نکنيد!!!

■□در نیمه ماه رمضان سوم هجری، اولین فرزند علی علیه‌السلام و فاطمه سلام‌الله علیها به دنیا آمد. پس از ولادت، نام‌گذاری از جانب مادر به پدر، و از او به رسول خدا محوّل شد و آن حضرت هم منتظر نام‌گذاری پروردگار ماند. تا اینکه #جبرئیل ،امین وحی، فرود آمد و گفت: "خدایت سلام می‌رساند و می‌گوید نام فرزند خود را #حسن بگذار."

▪️نہ اینڪہ فقط خون دلش از دهنش رفت

▪️از روے حسد حرمت تابوت و تنش رفت

▪️دفن بدنش سخت شده طول ڪشیده

▪️آنقدرڪہ تیر آمد و بین ڪفنش رفت

#یا_امام_حسن_ع

غربت و غم شده آمیخته با نام شما
تا ابد هست کرم در صف احرام شما

زنده شد شیعه از آن صلح هنرمندانه
آفرین بر هنر و عزت و اقدام شما

غزلی تقدیم به اَشجع اولاد
مولا امیر المومنین(ع) ، تک یل جمل
آقا امام حســـــن مجتبـــــــی(ع)

زیبا ترین طلیعه ی ناب غزل ، حسن
در بحث جود واژه ی ضرب المثل ، حسن

ذکر لب زمین و زمان تا ابد حسین
ذکر لب حسین بود از از ازل ، حسن

منظومه ای زشعر اگر خط کند قلم
باید که استعاره شود با زحل ، حسن

راه خدا یکیست ، مسیرش ولی دوتاست
حَیِ عَلی اَلحُسین و خَیرو العَمَل حسن

آقای ما ، اَشجَع اولاد حیدر است
یعنی که وقت رزم بود بی بدل ؛ حسن

پِی کردن شتر شَبَحِ رزم هم نبود
فرصت نشد که جلوه کند در جمل، حسن

مارا درست ؛ گرچه خریدستمان حسین
اما به ذات بوده دلیلو علل حسن

آل علی و فاطمه هر یک شکر ، ولی
تفسیر تین گواه ؛ که باشد عسل،حسن

شاعر:محمدجوادحیدرے

امام حسن مجتبی(علیه سلام)
شهادت

در کوچه ها برای خودت گریه می کنی
یک عمر پا به پای خودت گریه می کنی

سی سال می شود که تو در هیات دلت
با ذکر روضه های خودت گریه می کنی

تنها خودت برای خودت سینه می زنی
در محضر خدای خودت گریه می کنی

سیلی چرا؟ هجوم چرا؟ ناسزا چرا؟
با این چرا چرای خودت گریه می کنی

با تو فقط نه شهر، که این خانه خائن است
از بخت بی وفای خودت گریه می کنی

این روضه های لخته شده داغ مادر است
با تشت در بلای خودت گریه می کنی

تشت و حسین و زینب و ... ذهنت کجا پرید؟!
با یااخا اخای خودت گریه می کنی

#امیر عظیمی

#یا_کریم_اهل_بیت

▪️جان به قربان کریمی که کرم زنده از اوست

▪️به همان خاک غریبانه قبرش سوگند

▪️بی حرم هست ولی هرچه حرم زنده از اوست