هدی

فرق مهدی و هادی و هدی

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

در لینک زیر، توضیحاتی اجمالی در مورد ریشهء کلمهء مَهدی آورده شده است. ولی کافی نیست. مثلا اینکه، فرق بین مَهدی و هادی و هدی دقیقا در چیست؟ آیا مهدی هم شامل هادی می شود و هم هدی و یا با آنها متفاوت است؟ آیا تاریخچهء خاصی دارد؟ چرا اسم حضرت مهدی را هادی نگذاشتند؟ و امثال این...

http://islamquest.net/fa/archive/question/fa17939

با تشکر