نون ساکن

احکام نون ساکنه در سوره مبارکه طور

بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد احکام نون ساکنه در سوره طور را میخواهم بدانم
موضوعات مشابه: