نور معصومین

معنای نور وجودی ائمه علیهم السلام

انجمن: 

« ... قالو ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد ءاباؤنا فاتونا بسلطان مبین (۱۰) قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء من عباده و‌ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله وعلی الله فلیتوکل المومنون (۱۱). » ابراهیم/ بخشی از آیات ۱۰ و ۱۱
گفتند شما انسان هایی همانند ما هستید می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند باز دارید شما دلیل و معجزه ای برای ما بیاورید (۱۰) پیامبرانشان به آن ها گفتند درست است که ما بشری همانند شما هستیم ولی خداوند بر هرکس از بندگانش بخواهد ( و شایسته بداند) نعمت می بخشد (و مقام رسالت عطا می کند) و‌ما‌هرگز نمیتوانیم معجزه ای جز بفرمان خدا بیاوریم. افراد با ایمان فقط باید به خدا توکل کنند(۱۱)

با توجه به اینکه پیامبران گفته دشمنانشان مبنی بر اینکه آن هاهم انسان هایی «مانند بقیه» هستند را تایید میکنند (باتوجه به تفسیر نمونه) نور وجودی معصومین ع ( که طبعا پیامبر ص هم یکی از آنهاست) و اینکه قبل از بقیه مخلوقات بوده و چیزی بالاتر از بعد روحانی انسان هاست چطور با عبارت «مثلکم» سازگاری دارد؟
توجه کنید که در آیات دیگر قرآن (ازجمله کهف/۱۱۰) این عبارت برای شخص پیامبر اکرم ص به کار برده شده.