نماز مغرب

وقت نماز مغرب در نزد تشیع و تسنن!

انجمن: 

 

در این تاپیک به سوال بنده از نظر فرهنگی پرداخته شده است:

چرا سنی ها مقیّدتر اند؟!

لطفا از نظر فقهی هم بررسی شود. 

چرا سنی ها مقیّدتر اند؟!

سلام علیکم

بارها این سوال برایم وجود داشته که چرا سنی مذهبان اهتمام ظاهریشان به ادای نماز مغرب بیشتر از شیعیان است. و این امر زمانی که با آنها همسفر باشید بیشتر اشکار است. 

در سفر هوایی که به یکی از شهرهای جنوبی رفته بودم نماینده شهر مذکور در هواپیما با آغاز وقت شروع به نماز خواندن نمود و این در حالی بود که روی صندلی نشته بود و نماز را همان نشسته هم خواند. صرف نظر از اینکه اصلا این نماز درست بود یانه ولی نمونه های این امر در بین سنیان خیلی زیاد است از کارگران ساختمانی گرفته تا مغازه داران و ...و این برای من و شاید خیلی از افراد دیگر سوال است که علت این اهتمام و توجه چیست؟ آیا دین داری در آنها بیشتر از دین داری جامعه شیعه است؟ آیا تربیت دینی آنان بیشتر است؟ آیا این یک گونه تبلیغ ظاهری است؟ علت چیست.

 

از راهنمایی شما متشکرم.