نجران

چرا پیامبر اسلام(ص) ابوسفیان را حاکم نجران کرد؟

ما بر خلفای سه گانه ایراد می گیریم که چرا به خاندان ابوسفیان حکومت شام را دادند و یا چرا کسانی را مانند مروان حکم که پیامبر طرد کرده بود را مقام دادند. در حالی که خود پیامبر زمینه را برای خلافت بنی امیه فراهم کرده بود.براستی چرا پیامبر ابوسفیان را والی نجران کرد؟ آیا لایق تر از او نبود؟

مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر گرامی (ص)

انجمن: 

گروهی از سیره نویسان ومحدّثان ومورخان اسلامی متن مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر را نقل کرده اند ولی مرحوم سید بن طاوس خصوصیات مذاکره و سر گذشت مباهله را دقیقتر و جامعتر و مبسوطتر از دیگران نقل کرده است. وی تمام خصوصیات مباهله را از آغاز تا پایان از کتاب «مباهله» محّمد بن عبدالمطلب شیبانی، و کتاب « عمل ذی الحجة » حسن بن اسماعیل نقل کرده است ولی نقل تمام جزئیات این واقعه ی بزرگ تاریخی که متأسفانه برخی از سیره نویسان حتی در اشاره به آن کوتاهی نموده اند، از حوصله ی این کتاب خارج است و فقط گوشه ای از مذاکرات آنان را که «حلبی» در سیره ی خود آورده است در اینجا ذکر می نماییم.