مکنون

منظور از علم مخزون و علم مکنون چیست؟

با سلام

میخواستم بپرسم منظور از علم مخزون و علم مکنون چی هست ؟

با تشکر ازشما ...