ممکن الوجود، تعریف

گزاره هایی درباره وجود و ماهیت

سلام .لطفا ببینید که ایا جملاتی که من به کار بردم در مورد وجود و ماهیت درست است یا خیر؟ اگر نه لطفا توضیحات لازم رو بفرمایید. و من رو از سر درگمی نجات بدید. و اما جملات: ماهیت هر شی یا موجودی بدون وجود یا همان هستی نمیتواند تحقق خارجی پیدا کند. ماهیت ها ممکن الوجود هستند . / موجودات دارای ماهیت یا اشیاء دارای ماهیت ممکن الوجود هستند.که برای تحققشان در خارج باید دارای وحود یا هستی بشوند/ . ماهیتها قالبهایی هستند که اگر محتوی وجود شوند تحقق خارجی پیدا میکنند یعنی ماهیت ها نیازمند به وجود هستند. این وجود که در ماهیت قرار میگیرد ضروری ست یعنی ضروری الوجود است یا همان واجب الوجود است یعنی خداست. /
لطف بفرمایید اگر اشکالی در این جملات هست برایم توضیح دهید. و سوال بعد اینکه چرا میگویند که برای اینکه ماهیت یک موجود تحقق خارجی پیدا کند نیاز به وجود دارد؟ چرا نمیگویند که ماهیت یک موجود برای اینکه تحقق خارجی پیدا کند نیاز به جسم دارد ؟ چرا به وجود یا همان هستی وصلش میکننند

موجود ممکن چگونه تعریف میشود؟

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و خداقوت

کدام یک از تعریفات زیر، موجود ممکن رو نشون میده؟
1- ممکن موجودی است که امکان دارد باشد یا امکان دارد نباشد
2- ممکن موجودی است که امکان دارد باشد و امکان دارد نباشد
با تشکر