مقاوم سازی

چه کار کنیم تا تعریف و نکوهش دیگران برای ما مهم نباشد؟

انجمن: 

سلام چیکار کنیم که برامون مهم نباشه دیگران دوسمون داشته باشن یا نداشته باشن
مثلا اگر حتی بهمون ابراز علاقه کردن هم بخودمون نگیریم جلو اون فرد منظورم نیست در درونمون منظورمه اینکه مثلا شخصی مارو بشدت دوس داشته باشه درونمون باید چه فکری کنیم خوشمون بیاد واقعا نمیدونم چجور باید باشیم ازطرفی آدم اذیت میشه هی درونش کلنجار بره که زیاد بخودت نگیر و اینچیزا اینطور احساسی به طرف مقابل نداره یاازبین میره واقعا نمیدونم چیکار باید کرد
وکلا اینکه برامون تعریف ونکوهش دیگران مهم نباشه البته من مسئله م بیشتر رو موضوع اولی هست مثلا اگر دوستی محبتش به ما کم شد رنجیده خاطر نشیم که محبتش کم شده و ما دنبال محبت بیشتر باشیم.
کلا در بالاترین سطح رفتار وکمال ما باید چجور باشیم دراینمورد و چطور ما بهمچین چیزی میتونیم برسیم .
تشکر.