مرتضي

۞ اعلام برندگان مسابقه ستاره عشق مرتضی ۞

1- حضرت فاطمه (س) در چه تاريخي و در كجا به دنيا آمد؟


1) هجدهم جمادي الاول- مكه
2)بيستم جمادي الثاني- مكه

3)بيستم جمادي الاول- مدينه


2- مهريه حضرت فاطمه زهرا(س) چه مقدار بوده؟ آيا در آن زمان مهريه هاي سنگين از طرف مردم براي دختران قرار داده مي شد؟


1) بيش ازچهارصد درهم و كمتر از سيصد درهم نبوده است- بله
2) بيش از پانصد درهم و كمتر از چهارصد درهم نبوده است- بله
3) بيش ازهشتصد درهم و كمتر از چهارصد درهم نبوده است- خير

3-چرا پيامبر فرمود ان فاطمة حوريه في صورة انسيه؟ همانا فاطمه چون حوريه ايست درصورت انساني خلق شده است. و اين موضوع از اقسام كداميك از ويژگي هاي حضرت است؟


1)ايشان بسيار زيبا بودند و پيامبر زيبايي ايشان را مانند جوريان مي ديد.- زيبايي سرشتي و عظمت وجودي
2) اسماء مي گويد هنگام ولادت فرزندان فاطمه سلام الله عليه هيچ گونه زنانگي در آن حضرت ظاهر نگشت.- ايمان آن حضرت
3)اسماء مي گويد هنگام ولادت فرزندان فاطمه سلام الله عليه هيچ گونه زنانگي در آن حضرت ظاهر نگشت. – زيبايي سرشتي و عظمت وجودي

4- چرا تعبير شده كه آب مهريه ي زهراست؟


1)چون خداوند متعال تمامي آب هاي كره ي زمين را به عنوان مهریه حضرت زهرا قرار داده.
2)تنها آب هاي رود نيل و فرات مهريه حضرت زهراست اما بدليل اينكه بسيار پرآب هستند اين تعبير وجود دارد.
3)چون خداوند متعال آب هاي رودهاي نيل، فرات و نهروان و بلخ را به عنوان مهريه در روي روی زمین برای آن حضرت قرارداده و چون اين چهار رود آبهاي زيادي در ذخيره دارند.


5- جواب پیامبر به بزرگان قریش که فاطمه (س) را خواستگاری کردند چه بود؟


1)ايشان مي فرمود فاطمه رضايت به ازدواج با شما ندارد.
2) ايشان مي فرمود خداوند به ازدواج فاطمه با شما رضايت ندارد.
3)ايشان مي فرمود ازدواج دخترم فاطمه در دست خداست و هر كه را او امر كند به ازدواجش در خواهم آورد.

6- چه كسي به حضرت علي گفت: چه چيز تو را مانع است كه به خواستگاري فاطمه(س) اقدام نمي كني؟ما معتقديم كه خداي سبحان و رسولش او را براي تو نگه داشته است.


1)ابوبكر
2)عمر
3)عثمان

7- كيفيت حجاب حضرت زهرا در خارج از خانه چگونه بوده است؟


1)از پوششي استفاده مي كرد تمام بدنش به جز روي پاهايش پوشيده بود

2)از پوششي استفاده مي كرد كه تمام بدن را از سر گرفته تا پاها مي پوشانيد.
3)تمام بدنش به جز رو و كف پاهايش پوشيده بود.

8- ماجراي نابينايي كه اجازه خواست و بر فاطمه (س) وارد شد به كداميك از موارد پوشش اشاره مي كند؟


1)لزوم پوشاندن بدن از مردان نامحرم
2)لزوم پوش بوي عطر زنان از مردان نامحرم
3)علاوه بر پوشاندن بدن، لزوم پوشش بوي عطر زنان از مردان نامحرم


9- حضرت زهرا(س) كدام دعا را به سلمان تعليم فرمودند و گفتند اگر مي خواهي هرگز تو را تب نگيرد بر اين دعا مداومت كن؟


1)دعاي جوشن كبير

2)دعاي نور
3)دعاي توسل


10- در وصيتي كه فاطمه (س) در لحظه ي احتضار به علي (ع) كردند، صراحتاً نام چه شخص يا اشخاصي را در عدم اجازه ي شركت در تشييع جنازه و خواندن نماز بر حضرت فرمودند؟

1)عمر
2)عمر و ابی بکر
3)عمر و ابی بکر و عثمان

منبع سوالات نرم افزار ستاره عشق مرتضی