مجلس اهل بیت(ع)

تفاوت رفتن به روضه با گوش دادن به آن در خانه

انجمن: 
سلام. آیا فرقی بین این هست که من حتما از خانه ی خودم خارج بشم و به روضه برم با اینکه تو خونه بمونم و روضه از تلویزیون گوش کنم یا دانلود کنم؟   چه فرقی دارن؟ درهرصورت آدم داره به روضه گوش میده و غصه میخوره دیگه:-"