متارکه

درخواست ازدواج موقت جلوی فرزند پسر

سلام یکی از دوستان من با خانم مطلقه ای علاقمند شده و قصد دارد که به او پیشنهاد ازدواج موقت دهد... اما آن زن همیشه کنار فرزند پسر 4-5 ساله اش هست و هیچوقت تنها نیست آیا پیشنهاد دادن به آن خانم جلوی فرزند پسر (4-5) ساله اش _ از نظر اخلاقی یا روانشناسی _ اشکالی دارد؟ یا کار درست و خوبی است؟ با تشکر