لاحول و لا قوة الا بالله

روایت صحیح ذکر شریف «لا حول و لا قوة الا بالله»

سلام
با جستجوی فراوان به يك روايت به چندين شكل مختلف برخورد ميكنيم كدام ذكر اصلي و صحیح است؟

۱. لا حول و لا قوه الا بالله
۲. لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم
۳. ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم
۴. ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله

با تشکر

ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» بصورت کامل یا مختصر؟!

انجمن: 

سلام
ذکر معروف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حتما باید بصورت کامل گفته بشه یا لا حول ولا قوه الا بالله هم مقبوله؟ ضمنا ثواب کدام یک بیشتره؟ در نهایت اینکه تفاوتی داره؟