علم و عمل

تغییر انسان،افسانه یا واقعیت؟؟؟!!!

کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم

کمی که بزرگتر شدم گفتم دنیا که بزرگ است کشورم را تغییر می دهم

نوجوان که شدم دیدم کشور هم بزرگ است و با خود گفتم شهرم را تغییر میدهم

کمی که گذشت دیدم شهر را هم نمی توان تغییر داد با خود گفتم خانواده ام را تغییر می دهم

جوان که شدم فهمیدم که نمی شود چنین کارهایی کرد و باید اول خودم را تغییر دهم

چرا که علی (ع) فرمودند:
"من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره"

"هر کس بخواهد برای دیگران الگو و راهنما و پیشوا باشد ابتدا باید به تعلیم و تربیت خویش همت گمارد"

برای همین بود که شروع کردم به تلاش در راستای تغییر خود...

اول فکر می کردم که کار آسانی باشد...
بارها و بارها تلاش کردم خودم را تغییر دهم و نشد ...
بارها و بارها توبه کردم و نشد...
بارها و بارها با خود گفتم دیگر این کار را انجام نمی دهم و نشد ...
بارها و بارها با خود گفتم دیگر این عادت را ترک می کنم و نشد ...

دیدم این کار هم واقعا کاری بس دشوار و غیر ممکن است

به این ترتیب مدتی بود که بدون ایجاد هیچ تغییر مثبتی در خود، درجا می زدم و از این بابت بی نهایت ناراحت بودم.

اما خدای من...
وای بر من...
اکنون مدتی است که احساس می کنم رفته رفته در من تغییری منفی ایجاد می شود و روز به روز از تو دور تر شده و پست تر می شوم

دیگر برایم قابل تحمل نیست

از بس توبه کرده و به سرعت توبه ام را شکسته ام که دیگر رویم نمی شود به ساحت مقدست رجوع کنم و توبه کنم و احساس می کنم که خودم و نعوذ بالله شما را مسخره کرده ام.

و اگر نبود این فرموده ات که:
"صد بار اگر توبه شکستی بازآ کاین درگه ما درگه نومیدی نیست"
حتما الان جنایتکاری حرفه ای بودم!

از دوستان عزیزم تقاضای کمک و دعای خیر دارم
لطفا راهنمایی ام کنید

کارشناس بحث : بصیر