علت معده

اقسام علیت

با سلام خدمت کارشناس محترم
درمورد اقسام علیت سوال داشتم
آیا علت معده و علت موثره در فلسفه اسلامی به یک معنی هستند؟ و آیا اساسا علیت غیر موثره در عالم ماده داریم؟( یعنی هستی بخشی به چیزی اصلا در عالم ماده اتفاق می افته؟طبق علم بشر ماده نمیتواند هستی بخشی کند؟) نکته دیگه اینکه علیت موجده چه ارتباطی با خلق دارد آیا علیت و خلقت به یک معنی هستند؟
سپاس
@};-@};-@};-