علائم حتمی

بررسی حدیث حذیفه درباره 72 نشانه جامعه در آخرالزمان

به نام خدا.

با عرض سلام.

حدیثی نقل شده از حضرت پیامبر(ص) خطاب به حذیفه در باب 72 نشانه جامعه در آخرالزمان. میخواستم بپرسم آیا این حدیث درست و مورد تایید هست یا نه؟