عدنان عرعور

آیا وهابی ها هم به سفیانی و دجال و مسایل مرتبط به ظهور اعتقاد دارند؟

یکی از سایت های خبری این خبر رو در سایت خودش قرار داده است:

" عدنان عرعور"، شیخ سلفی سوری که مقیم عربستان است، طی سخنانی از تریبون تبلیغاتی خود موسوم به شبکه "شذا" گفت: امیدواریم ان شاء الله زیر لوای پرچم لشكر سفیانی باشیم..

سوالی که برای من ایجاد شده این هستش که آیا وهابی ها هم به سفیانی و دجال و مسایل مرتبط به ظهور اعتقاد دارند؟
با تشکر