عدم اعتقاد به امر به معروف

فردی که به امر به معروف و نهی از منکر معتقد نیست

 سلام آیا کسی که به ضروریات دین پایبند است اما امر به معروف و نهی از منکر را آنگونه که خدا امر کرده انجام نمیدهد و در مواقع بسیاری از انجام آن خودداری میکند و معتقد است همیشه موثر نیست مثل کسی است که ضروری دین را انکار میکند و حکم کافر را برای خدا دارد؟ من وقتی میدونم اثر نمیزاره از ان خودداری میکنم چون گاهی فقط باعث ایجاد سوتفاهم و بدبینی کسانی میشود که قلبا به انجام یک سری کارها اعتقاد ندارند و تذکرات ممکنه هیچ اثری در آنها نگذاره تازه باعث کدورت هم بشه.. برای همین همیشه به امر به معروف و نهی از منکر اعتقاد ندارم(چون گفته اند وقتی اثر ندارد لزومی ندارد) اما میترسم خدا از من ناراحت باشه به خاطر این طرز فکرم