شرط اول اسلامیت

جامعه ی اسلامی یا مردم اسلامی ؟

سلام ، ممنون از زحمات ، مستحضرید جامعه متشکل از حکومت و مردم است لطفا صریح پاسخ دهید آیا جامعه ی فعلی ما اسلامی است ؟ نقطه ی شروع مطابقت با ارزشهای اسلامی کجاست ؟ ممنون