سلمان فارسی رضوان الله علیه

افرادی که از مسیحیت و سایر ادیان مسلمان شده اند

سلام افرادی بودن که بر دین حضرت خلیل الله بودند و کاملا یگانه پرست و به دور از بدعت. افرادی اهل کتاب بودند بعضی هم مشرک! درباره کافر اطلاعی ندارم که آیا بی دین ها بی خدایان هم بودند یا ندانم گرا و ... یکی هم نظیر سلمان فارسی رضوان الله علیه بود که دین های مختلفی داشت. آیا کسی از اهل کتاب (مخصوصا مسیحیان/نصرانی ها) بوده از که اسلام آورده باشد و اسلامش واقعی باشد؟ یا حتی شیعه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شود تا آخر عمر؟ نظیر سلمان فارسی رضوان الله علیه داریم؟ چطوری هست که ادیان مختلف عوض کرد؟ دنبال دین حق میگشت؟ چرا این قدر مقامش بالا می باشد! پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله لطف بزرگ خداست که مردم رو از شرک و هلاکت نجات داد، از مشرکین کسی بود که اسلام واقعی آورده باشه؟ منافقین طیف خاصی بودن یعنی دین خاصی داشتن قبل از اسلام؟ کافر بودند؟ یا از اقشار متفاوت؟