خمس در قران

اشاره خمس در قرآن

انجمن: 

با سلام و احترام ;

آیا خمسی که آیه قرآن بدان اشاره دارد منظور همان خمسی است که علما از آن سخن می گویند؟در قرآن تنها یک آیه اشاره مستقیم به خمس دارد یعنی آیه 41 سوره انفال :

بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه (با ایمان و بى ایمان یعنى روز جنگ بدر) نازل کردیم، ایمان آورده اید; و خداوند بر هر چیزى تواناست!(انفال /41)

اول آنکه در آیه آمده است هر گونه غنیمتی...غنیمت یعنی اموالی که مسلمانان در جهاد با کفار حربی به دست آورند...اما تعریفی که از خمس میشود بنظر با آیه قرآن جور نیست...احکام خمس مثلا پس انداز کردن پول،اگر مدت زمان یک سال از آن بگذرد خمس دارد...خب اینجا اصلا بحث غنیمت نیست چون غنیمت یعنی شما مالی را از کفار تصرف کرده باشید...چطور این همه احکام از آن استخراج شده است و معنای وسیعی پیدا کرده؟ اگر این احکام مهم بود چرا خداوند مستقیم نحوه ی تقسیمش را مشخص نکرد؟دقیقا مثل احکام ارث که به طور واضح اشاره شده است که چه کسی چه مقدار ارث می برد.

با تشکر.

سند قرآنی برای پرداخت خمس؟!!!

انجمن: 


سلام:Gol:

شخصی هست که با وجود مقید بودن به احکام و موازین شرعی و اسلامی ، خمس رو به عنوان یه امر واجب قبول نداره و دلیلش هم این هست که برای من سند قرآنی بیارید!!!! چون تو قرآن هیچ آیه ای دلیل بر پرداخت خمس وجود نداره!

چطور میشه ایشون رو قانع کرد؟