انفال 14

سند قرآنی برای پرداخت خمس؟!!!

انجمن: 


سلام:Gol:

شخصی هست که با وجود مقید بودن به احکام و موازین شرعی و اسلامی ، خمس رو به عنوان یه امر واجب قبول نداره و دلیلش هم این هست که برای من سند قرآنی بیارید!!!! چون تو قرآن هیچ آیه ای دلیل بر پرداخت خمس وجود نداره!

چطور میشه ایشون رو قانع کرد؟