حضور قلب

ادب مع الله(از خدا خواهیم توفیق ادب)

[="Tahoma"][="Navy"]بسمه تعالی
از خدا خواهیم توفیق ادب/بی ادب محروم شد از لطف رب
به لطف و عنایت الهی در این تاپیک در باب مقوله ادب و بالاترین مصداق آن یعنی ادب مع الله سخن خواهیم گفت.

دوستان در صورت تمایل در این بحث شرکت کرده و نظر خود را بیان کنند.[/][/]

قلب سیاه

سلام یه کمک میخواستم
من یه زمانی از عبادات لذت میبردم واقعا لذت میبردم
ولی مدتیه ازشون لذت نمیبرم
مثلا نماز میخوانم اصلا حضور ندارم و غیره و غیره
حس میکنم قلبم تیره و تار شده دیگه صفای قلب سابق رو ندارم

اسرار نماز

[="navy"]حضور قلب در نماز چگونه به دست می آید؟[/]