حشرات، مورچه، خبائث

حیوانات موذی

انجمن: 

[="Tahoma"]سلام
آیا جانورانی مثل سوسک، پشه، مگس، مورچه، ملخ، مارمولک و از این دست حیوانات در عرف موذی محسوب می‌شوند؟[/]

خوردن کرم میوه ------------ سوال فقهی

طبق نظر آقای خامنه ای آیا خوردن کرم میوه اشکال دارد؟