توهین_به_اسلام

با شخصی که به اسلام توهین می کند چگونه باید برخورد کرد؟

با عرض سلام من یکی از دوستلن قدیمم را پس از سالها از طریق نت پیدا کردم و باهاش مدتی هم صحبت شدم. با توجه به موضوعی که امروز ازش شاهد بودم دیگه نمیتونم اسمشو "دوست" بذارم, اما دچار تنش شدیدی شدم که فکرمو خیلی مشغول کرده. موضوع این بود که اون در نهایت ناباوری من, به اسلام توهین بد و ناروایی کرد. خیلی شدید بهم ریختم, اما من خیلی آدم آرومی ام. اعصاب ضعیفی دارم و به همین دلیل همیشه سعی میکنم از تنش و خشم پرهیز کنم. خشمگین شدن تا مدتی حالمو بد میکنه. هرچند اون لحظه مطمئن شدم که دوستی من با اون فرد برای همیشه پایان یافته, و حتی به زودی شماره و دسترسی های اینترنتی مو عوض خواهم کرد, اما چیزی که خیلی خیلی ناراحتم کرد این بود: چرا جوابشو ندادم؟! چرا بحث رو عوض کردم و خیلی خشن و جدی باهاش روبرو نشدم؟ آیا من هم در قبال دفاع از دین مبین حق گناهکارم؟  با خودم میگم تنها دلیلم این بود که خشم آزارم میده و اگه برخورد تند میکردم بیشتر از همه خودم حال روحیم بد میشد. اما این قانعم نمیکنه. احساس ضعیف بودن میکنم. باید چی کار میکردم؟ در اینکه دوستی مو برای همیشه باهاش بهم خواهم زد شکی ندارم, اما کاش میتونستم محکم تر برخورد کنم.