تنزيه الانبياء

آیه 32 سوره ص چه می گوید ؟

انجمن: 

فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32).آیا سلیمان نبی، مشغول بازی با اسبها شد و یادش رفت که موقع نماز است؟
[سليمان‏] گفت: «واقعاً من دوستىِ اسبان را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا [هنگام نماز گذشت و خورشيد] در پس حجابِ ظلمت شد.». شما این کار حضرت سلمیان را چگونه توجیه می کنید؟