اهمیت ازدواج

ازدواج نکردن از دید آیات و روایات

انجمن: 

سلام.
در صورتی که ازدواج نکنیم و تشکیل زندگی ندیم از نظر اسلام مشکل شرعی وجود خواهد داشت؟ ( لطفا با سند بگید )

... ღ ღ ღ فوائد ، اهداف و انگيزه هاي ازدواج ღ ღ ღ ...


فوائد و اهداف و انگیزه های

ازدواج

اهداف ازدواج

خداوند در قرآن، خلقت زن و شوهر و محبّت و مودّت ميان آن ها را از نشانه هاي حکمت خود معرفي مي کند.[1] پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) مي فرمايد: هيچ کانوني در اسلام بر پا نشده که نزد خداوند محبوب تر و عزيزتر از ازدواج باشد.[2] و هم چنين امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد: " دو رکعت نماز انسان متأهل افضل و بالاتر از هفتاد رکعت نماز انسان مجرّد است.[3] در خلقت بشر زن و مرد مکمل نيازهاي روحي و رواني يکديگرند و هر يک بدون ديگري احساس فقر و نياز نموده و در وجود خود خلاء و کمبودي احساس مي کند. انسان به عنوان موجودي طبيعي و با داشتن بعد مادي و جسماني ناچار با جهان طبيعت در ارتباط حياتي و وابستگي متقابل مي باشد. دختر در ساختار وجودي خويش متمايل به مرد آفريده شده و به دنبال تکيه گاه محکمي است که در فراز و نشيب زندگي يار و ياور و حامي او باشد، او طالب آن است که مردي را متوجه شخصيت و موقعيت عاطفي خود نمايد. خانم جنينا لمب روزو مي گويد: زن چون بوته نيلوفري است که طالب چوب خشک يا ديوار عرياني است تا آن را از گل و سبزه بپوشاند، و اگر چنين چوب خشک و ديواري نيابد خشک و نابود خواهد شد"[4] پسر نيز پس از بلوغ به طور طبيعي سرشار از تمايلات غريزي است و نيازمند روابطي دوستانه و محبت آميز بوده و بدون جنس مخالف نه در مراقبت از تمايلات سرکش و شهواني خود تواناست و نه در رشد استعداد هاي اجتماعي موفق است. او در پي کسي است که کمبود روحي و عاطفي او را جبران کند و با نرمي و لطافت، خشکي و خشونت زندگي را هنرمندانه از يادش ببرد. [1]. ر.ک: سوره ي رم / 21. [2] . وسائل الشيعه، ج14، ص 3. [3] . همان، ص 6. [4] . هاشمي رکاوندي، مجتبي، روح زن، شفق، 1370، ج1، ص 25.