ازدواج در روایات

ازدواج نکردن از دید آیات و روایات

انجمن: 

سلام.
در صورتی که ازدواج نکنیم و تشکیل زندگی ندیم از نظر اسلام مشکل شرعی وجود خواهد داشت؟ ( لطفا با سند بگید )