افسردگی و فکر خودکشی

امتناع بیمار کرونایی از درمان

سلام میخواستم بدونم کسی که مدت هاست منتظر مرگه مثلا کرونا گرفته  نخواد درمان رو بپذیره بخواد به مرگ طبیعی فوت کنه مثلا مرگ بر اثر بیماری ، آیا این نوعی خودکشی ست ؟ گناه داره؟

افسردگی و نا امیدی از دنیا باعث شده به خودکشی فکر کنم

انجمن: 

سلام

مشکل من افسردگیه ، ناامیدی از دنیا ، فشار های عصبی که باعث شده به خودکشی فکر کنم

حال روحیم خیلی بده

هر روز داره بدتر میشه

خودمم خسته شدم

تو رو خدا کمکم کنید

حالم خیلی بده