اسرار خلقت

چرا پاندا فرزند خود را رها میکند تا بمیرد؟

انجمن: 
سلام علیکم مستندی دیدم که وقتی پاندا ها دو قلو به دنیا می آورند یکی را رها میکنند و میمیرد و فقط یکی را بزرگ میکنند و تحقیق کردم و این مطلب دریت سوال من این هستش چرا خداوند پاندا ها را اینگونه آفریده اگر برای مانده یک بچه کافی هست پس چرا در پنجاه درصد پاندا ها دوقلو میزاید اگر دو بچه مشکلی ندارد پس چرا دو بچه میزاید که یکی را رها کند و بمیرد؟؟

رد حکیم بودن خداپرستان

شما در پاسخ ادّعاى مادّى ها در مورد بى نظمى هاى جهان خلقت چنين مى گوييد: «كسى مى تواند تمام يا قسمتى از حوادث جهان را بى نظم معرّفى كند كه به تمام اسرار آفرينش واقف باشد، در حالى كه معلومات و كشفيّاتى كه نصيب بشر شده در برابر مجهولات بشر حكم صفر را دارد» ممكن است طرف مخالف همين جواب را در مورد «اثبات نظام صحيح جهان» كه به اتّكاى معلومات كنونى صورت مى گيرد، به خود شما برگرداند و بگويد: شما هنگامى مى توانيد نظام جهان را ثابت كنيد كه به تمام اسرار خلقت آشنا باشيد; با اين علم محدود، چگونه جهان نامحدود را حكيمانه مى دانيد؟