دو قلو

چرا پاندا فرزند خود را رها میکند تا بمیرد؟

انجمن: 
سلام علیکم مستندی دیدم که وقتی پاندا ها دو قلو به دنیا می آورند یکی را رها میکنند و میمیرد و فقط یکی را بزرگ میکنند و تحقیق کردم و این مطلب دریت سوال من این هستش چرا خداوند پاندا ها را اینگونه آفریده اگر برای مانده یک بچه کافی هست پس چرا در پنجاه درصد پاندا ها دوقلو میزاید اگر دو بچه مشکلی ندارد پس چرا دو بچه میزاید که یکی را رها کند و بمیرد؟؟