اخلاق امام علی

آیا امام علی (ع) دست بسته نماز می خواندند؟

انجمن: 

[=&]سلام علیکم [/] [=&]با تبریک اعیاد رجب و نوروز بر همه دوستان و کارشناسان محترم [/] [=&]اهل سنت معتقدند امام علی (ع) در نماز دست بسته نماز می خوانده و این شیعه است که از سنت امامان شان تبعیت نمی کند.[/] [=&]در این میان روایاتی ازامام علی(ع) نقل شده که یکی اینگونه است: [/] [=&]" إِنَّ مِنَ‏السُّنَّةِ فِي الصَّلاةِ وَضْعُ [/][=&]الْأَكُفِ‏[/][=&]، عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ"[/][=&]. سند روایت : مسند احمد.[/] پاسخ این روایات چگونه است؟

عطوفت بزرگ مرد تاریخ،حضرت علی علیه السلام


به نام خالق بی همتا :Gol:

یکی از ابعاد برجسته ی شخصیت بزذگ امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام عطوفت و بزرگواری ایشان است که تاریخ گواه آن است

آقای محمد دشتی در کتاب امام علی (ع) و اخلاق اسلامی مطالب خوبی را در این باره نوشته اند