اجازه زن

حدیثی که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه از خونه بیرون بره

سلام 
وقت بخیر 
حدیثی هست که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه از خونه بیرون بره ِمتن عربی و فارسی رو میخواستم ِاگر لطف کنید